Przejdź do treści

Kolejny areszt za znęcanie nad członkiem rodziny. Ofiarom takich przestępstw radzimy gdzie szukać pomocy

Kilka dni temu policjanci otrzymali zgłoszenie z którego wynikało, że mieszkaniec Nowego Sącza pod wpływem alkoholu groził nożem swojej żonie. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i ustalili, że do znęcania dochodziło w tym domu już od roku.

We współpracy z prokuratorem, do sądu trafił wniosek o areszt dla sprawcy. Wczoraj (tj. 8 października) sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i mężczyzna trafił już za kraty na okres 3 miesięcy. Na tym jednak nie koniec, ponieważ w areszcie poczeka na wyrok, a za przestępstwo znęcania grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Na przemoc w rodzinie nie można pozostawać obojętnym. Reagujmy, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy osoby pokrzywdzone niejednokrotnie zmuszone są przebywać ze swoimi oprawcami w domu dłużej niż zazwyczaj. Nie zostawiajmy ich samych z tym problemem. Warto pamiętać, że brak reakcji, to ciche przyzwolenie. Każdy, kto chociażby przypadkowo stał się świadkiem takiego zachowania powinien działać. Przemoc domowa, to zjawisko które się nasila a szybka reakcja może wiele zmienić: uświadomić ofiarę, ograniczyć poczucie bezkarności agresora i dalszy rozwój konfliktu. Jest wiele instytucji, w tym Policja, które w takich sytuacjach zawsze służą pomocą.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej nie wahaj się powiadomić o tym Policji. W trosce o zdrowie i życie Twoje i Twoich najbliższych, nie pozwalaj, by sprawca pozostał bezkarny.

  • Gdzie szukać pomocy?

Policja – obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia – jest zobowiązana do podejmowania działań w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Działania te podejmowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

Celem przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zatrzymanie przemocy na etapie, który nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa. Policja, realizując swe ustawowe obowiązki reaguje na każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Podejmuje szereg inicjatyw, które mają na celu utrzymanie na wysokim poziomie zadań realizowanych w tym obszarze. W tym celu między innymi udostępnia kanały komunikacji dla obywateli, które wspierają działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Numer alarmowy 112

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy w rodzinie, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy.

Aplikacja „Alarm 112”

W sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia głosowego możliwym jest skorzystanie z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Alarm 112”, która dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS. Aplikacja pozwala między innymi na zgłoszenie zdarzenia alarmowego jeśli nie można wykonać połączenia głosowego. Pozwala również na dodanie adresów, pod którymi użytkownik najczęściej przebywa, takich jak dom, praca lub inne. Proces rejestracji wymaga wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji obsługiwanego urządzenia (telefonu), co umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem mapy.

Aplikacja „Moja Komenda”

Oprócz możliwości kontaktu z osobami obsługującymi telefon alarmowy 112, osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Dzięki aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać dostęp do bazy danych zawierającej informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju, którzy wyposażeni są w telefony komórkowe, a także posiadają indywidualne adresy poczty elektronicznej. Istnieje zatem możliwość nawiązania zarówno kontaktu telefonicznego jak też przesłania korespondencji e-mail do właściwego dzielnicowego.

Dzięki usługom lokalizacyjnym dostępnym w telefonie użytkowników aplikacji odnajduje ona najbliższy policyjny obiekt, wskazuje trasę dojścia lub dojazdu. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Moja Komenda” lub za pomocą kodów QR.

Platforma „Policja E-usługi”

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (http://www.policja.pl/) dostępna jest platforma „Policja E-usługi” również umożliwiająca kontakt z Policją. W ramach przedmiotowego portalu dostępna jest także online Centralna Książka Telefoniczna, umożliwiająca wyszukanie danych kontaktowych jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zamieszkania.

Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Dla osób chcących uzyskać fachową poradę możliwym jest także skorzystanie z Policyjnego Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09:30-15:30) obsługiwanego przez policjantów z Biura Prewencji KGP.

Uwaga! Dla uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest potrzebna zgoda osoby dotkniętej przemocą, zaś:

  • osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora,
  • osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla przypomnienia warto wskazać, że przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218) oznacza jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Aplikacja „Twój Parasol”

Aplikacja „Twój Parasol” przypomina aplikację pogodową. Na ikonie startowej widzimy parasol i dane dotyczące temperatury, jednak nic bardziej mylnego, ponieważ aplikacja ma dwa tryby działania: jawny i ukryty.

Ogromną siłą tej aplikacji jest właśnie ten podwójny tryb działania. W trybie jawnym widoczna jest tylko ikonka pogodowa. Z kolei w ukrytym, wyposażonym na każdym poziomie w znaczek szybkiego ukrywania, ofiara przemocy ma dostęp do paska z notatnikiem, numerem 112, alertem i mapą. Zatem jest to tryb dzięki któremu użytkownik może dyskretnie wysłać prośbę o pomoc.

„Całe zło” jest w chmurze internetowej, ponieważ dla bezpieczeństwa ofiar przemocy wszystkie dane zebrane za pomocą aplikacji nie zostają zapisane w telefonie. Jak to działa? Użytkownik wprowadza w aplikacji adres mailowy zaufanej osoby, np. przyjaciela czy kogoś z rodziny. Dzięki ukrytemu notatnikowi może w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub dźwięk i co istotne, te dane nie są zapisywane w pamięci telefonu, lecz automatycznie wysyłane na wskazany wcześniej adres e-mail.

Nawet gdy sprawca uszkodzi telefon ofiary, to materiał zostaje zapisany w chmurze i nie ulega zniszczeniu. To też daje pewność, że ofiary nie stracą tego, co udało im się zebrać, a co później stanowić będzie materiał dowodowy. I co istotne, nie można korzystać z trybu nagrywania dopóki nie wskaże się adresu mailowego, na który te dane mają zostać przesłane. Zatem warto, żeby osoba, która jest adresatem tych danych, miała ustawiony sygnał powiadomienia, by móc jak najszybciej zareagować.

Z poziomu aplikacji można się też bezpośrednio połączyć się z numerem alarmowym 112 oraz przesłać komunikat alarmowy na wybrany podczas konfiguracji aplikacji adres e-mail wraz z wyświetleniem lokalizacji użytkownika potrzebującego pomocy.

Ważnym elementem aplikacji są również materiały edukacyjne na temat przemocy, zatem jej użytkownik może wyszukać miejsca gdzie otrzyma wsparcie (na tę chwilę jeszcze tylko z terenu województwa mazowieckiego) czy poznać szczegóły założenia „niebieskiej karty”.

„Twój Parasol” można pobrać bezpłatnie na Google Play i Apple Store lub za pomocą QR kodów. Dostępna jest również na stronie internetowej: www.twojparasol.com.

W stworzenie aplikacji włączyli  się funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji w Warszawie, przy współpracy z psychologami. Co ciekawe, do polskiego projektu dołączyły Niemcy, Litwa i Łotwa, dzięki czemu aplikacja działa także na terenie tych krajów i jest dostępna w 9 językach.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8Kf53GqTiAM&feature=emb_logo

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, nie obawiaj się skorzystać z wymienionych wyżej form pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby!

Nie pozostawaj obojętny! Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, powiadom odpowiednie służby!

/Opracowanie: KMP Nowy Sącz w oparciu o materiały policyjne, m.in. miesięcznik Policja 997