Kolej: Zmiany w rozkładzie jazdy na linii Nowy Sącz – Tarnów i Krynica – Kraków

Opublikowano 27 stycznia 2017 przez
Kolej: Zmiany w rozkładzie jazdy na linii Nowy Sącz – Tarnów i Krynica – Kraków

Zmiana godzin odjazdów niektórych pociągów z Nowego Sącza do Tarnowa oraz wieczornego połączenia między Krynicą a Krakowem. Korekta godzin kursowania wybranych pociągów relacji Nowy Sącz – Piwniczna oraz przesunięcie odjazdu porannego pociągu z Tarnowa do Nowego Sącza – to najważniejsze zmiany, jakie mają zostać wprowadzone do rozkładu jazdy od 6 lutego br.
Wprowadzone zmiany są efektem trwających od 16 do 22 stycznia konsultacji projektu rozkładu jazdy na liniach SKA2 Kraków – Sędziszów, SKA3 Kraków – Tarnów i Tarnów – Nowy Sącz – Piwniczna/Krynica. W ich trakcie mieszkańcy zgłosili 184 uwagi, z których większość dotyczyła oferty na linii Tarnów – Nowy Sącz – Piwniczna/Krynica.
Na efekty nie trzeba będzie długo czekać. Już od 6 lutego br. planuje się wprowadzić następujące zmiany:

  • przesunięcie popołudniowych odjazdów z Nowego Sącza do Tarnowa z godzin 15:25 i 16:55 na 14:22 i 15:37;
  • przesunięcie wieczornego pociągu Krynica – Kraków, planowana godzina odjazdu pociągu ze stacji Krynica to 17:08;
  • wprowadzenie korekty godzin kursowania pociągów relacji Nowy Sącz – Piwniczna, w miejsce pociągów odjeżdżających z Nowego Sącza po godzinie 10 i 12 wprowadzono kursy po godz. 14 i 16;
  • przesunięcie godziny odjazdu pociągu relacji Tarnów – Nowy Sącz z 10:50 na 7:43;
  • podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie przesiadek na stacji Nowy Sącz.

To nie wszystko – w planach jest także zwiększenie liczby połączeń na linii SKA3. Województwo Małopolskie dąży również do skrócenia postojów pociągów na stacji Kraków Płaszów oraz zapewnienia odpowiedniego skomunikowania na stacji Kraków Główny z pociągami w kierunku Krzeszowic. Jednak tutaj na przeszkodzie stoi ograniczona przepustowość odcinków Krzeszowice – Kraków Główny – Kraków Płaszów. Wśród uwag dotyczących linii SKA2 Sędziszów – Miechów – Kraków dominowały te odnoszące się do drobnych korekt godzin kursowania pociągów oraz wydłużenia relacji niektórych kursów.
Wprowadzenie zmian na liniach SKA3 oraz Tarnów – Nowy Sącz – Piwniczna/Krynica planowane jest od 6 lutego br., natomiast na linii SKA2 będzie to możliwe dopiero od 12 marca br.
Planowane rozkłady jazdy na liniach: SKA2, SKA3 oraz relacji Tarnów – Krynica, do pobrania poniżej:

źródło: www.malopolska.pl