Przejdź do treści


Katarzyna Czup – Uczennica z Nawojowej ze stypendium od premiera!

Katarzyna Czup ze stypendium od premiera!

Katarzyna Czup – uczennica IV klasy Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uczennica odebrała je w Krakowie z rąk Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty.

– To nie tylko docenienie Kasi za jej świetne wyniki w nauce, ale też radość dla całej szkoły – mówi Michał Bulzak dyrektor ZSP w Nawojowej. – Katarzyna Czup jest między innymi finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej. Ma też najwyższą średnią ocen w całej szkole. Gratuluję stypendium i życzę dalszych sukcesów!

(olsz)