Przejdź do treści


Karpacki Oddział Straży Granicznej powrócił do Nowego Sącza

Fot. Maria Olszowska

Po ponad dwóch latach nieobecności do Nowego Sącza wrócił Karpacki Odział Straży Granicznej. Decyzję w tej sprawie ogłosił dzisiaj podczas obchodów 25 rocznicy utworzenia Straży Granicznej minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Minister Błaszczak mianował też komendanta Straży Granicznej, został nim podpułkownik Stanisław Laciuga.

Dzisiejsza data niewątpliwie zapisze się w historii tego miasta, ale także w historii Straży Granicznej i w historii Polski – powiedział Mariusz Błaszczak. – Dziś oto na podstawie rozporządzenia, które podpisałem przywracamy Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu. To ważne wydarzenie Chociażby z tego względu, że Straż Graniczna musi być formacją, która strzeże bezpieczeństwa granic naszego kraju. […]

Starosta nowosądecki Marek Pławiak w dowód uzniania za osobisty wkład w reaktywowanie KOSG wręczył Złote Jabłka Sądeckie ppłk. Markowi Łapińskiemu – komendantowi głównemu Straży Granicznej oraz Jakubowi Skibie – podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch wręczył odznakę honorową „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, dziękując za szybką decyzję w sprawie reaktywowania KOSG i zasługi w budowaniu systemu bezpieczeństwa ziemi sądeckiej.

Resort docenił też działania samorządu zmierzające do poprawy bezpieczeństwa regionu i wspieranie reaktywacji KOSG. Starosta Marek Pławiak odebrał za to z rąk ministra Mariusza Błaszczaka „Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej”.

Uroczystości na sądeckim Rynku zakończyła efektowna parada i koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

W dzisiejszych uroczystościach na sądeckim rynku wzięli udział między innymi wojewoda małopolski Józef Pilch, komendant główny Straży Granicznej Marek Łapiński, zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz, minister Jakub Skiba, szefowie i przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, Biura Ochrony Rządu, Agencji Wywiadu, a także goście reprezentujący Służby Graniczne z Litwy , Słowacji, Ukrainy, Czech, Niemiec.

fot. Maria Olszowska