Karpacki Oddział Straży Granicznej powrócił do Nowego Sącza

Opublikowano 16 maja 2016 przez
Karpacki Oddział Straży Granicznej powrócił do Nowego Sącza

Po ponad dwóch latach nieobecności do Nowego Sącza wrócił Karpacki Odział Straży Granicznej. Decyzję w tej sprawie ogłosił dzisiaj podczas obchodów 25 rocznicy utworzenia Straży Granicznej minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Minister Błaszczak mianował też komendanta Straży Granicznej, został nim podpułkownik Stanisław Laciuga.

Dzisiejsza data niewątpliwie zapisze się w historii tego miasta, ale także w historii Straży Granicznej i w historii Polski – powiedział Mariusz Błaszczak. – Dziś oto na podstawie rozporządzenia, które podpisałem przywracamy Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu. To ważne wydarzenie Chociażby z tego względu, że Straż Graniczna musi być formacją, która strzeże bezpieczeństwa granic naszego kraju. […]

Starosta nowosądecki Marek Pławiak w dowód uzniania za osobisty wkład w reaktywowanie KOSG wręczył Złote Jabłka Sądeckie ppłk. Markowi Łapińskiemu – komendantowi głównemu Straży Granicznej oraz Jakubowi Skibie – podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch wręczył odznakę honorową „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, dziękując za szybką decyzję w sprawie reaktywowania KOSG i zasługi w budowaniu systemu bezpieczeństwa ziemi sądeckiej.

Resort docenił też działania samorządu zmierzające do poprawy bezpieczeństwa regionu i wspieranie reaktywacji KOSG. Starosta Marek Pławiak odebrał za to z rąk ministra Mariusza Błaszczaka „Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej”.

Uroczystości na sądeckim Rynku zakończyła efektowna parada i koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

W dzisiejszych uroczystościach na sądeckim rynku wzięli udział między innymi wojewoda małopolski Józef Pilch, komendant główny Straży Granicznej Marek Łapiński, zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz, minister Jakub Skiba, szefowie i przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, Biura Ochrony Rządu, Agencji Wywiadu, a także goście reprezentujący Służby Graniczne z Litwy , Słowacji, Ukrainy, Czech, Niemiec.

fot. Maria Olszowska