Przejdź do treści


Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w STBS

Zawiadomownie do Prokuratury STBS

10 września 2019 roku Prezes Zarządu STBS Sp. z o.o. złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw, polegających na wyrządzeniu Spółce znacznej szkody majątkowej przez byłych członków Zarządu Spółki, w okresie od 27 maja 2015 roku do 20 grudnia 2018 roku.

Jest to już kolejne zawiadomienie do prokuratury złożone po przeprowadzeniu audytu w spółce miejskiej. Wcześniej prokuratura otrzymała podobne zawiadomienia w sprawie spółki miejskiej NOVA oraz Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o.

W dniach od 29 kwietnia do 26 czerwca bieżącego roku w Spółce STBS Sp. z o.o. został przeprowadzony audyt , który wykazał liczne nieprawidłowości w tym, między innymi: brak akt z postępowania przetargowego na kwotę 8,606 mln zł brutto oraz prowadzenie niektórych istotnych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jednoosobowo przez byłego Prezesa Zarządu Spółki.

/źródło: UM NS