Przejdź do treści


Jerzy Leszczyński został nowym prezesem sądeckiego MPK

Nowe autobusy MPK - foto. UMNS

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrała nowego prezesa i wiceprezesa zarządu.

Nowym Prezesem Zarządu sądeckiego MPK został Jerzy Leszczyński, a Wiceprezesem do spraw Techniczno-Eksploatacyjnych Tomasz Wesołowski. Jerzy Leszczyński jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie zdobył wykształcenie wyższe mechaniczne. Od 2002 roku pełni stanowisko wiceprezesa Sądeckiej Izby Gospodarczej. Tomasz Wesołowski także jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie zdobył tytuł inżyniera kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz magistra na kierunku Transport o specjalności eksploatacja i zarządzanie w transporcie.

/źródło: UMNS