Jeden telefon może uratować czyjeś życie

Opublikowano 3 stycznia 2017 przez
Jeden telefon może uratować czyjeś życie

Niskie temperatury powodują, że każdego roku odnotowuje się przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu. W ubiegłym roku, na naszym terenie, zmarły z tego powodu dwie osoby. W wielu przypadkach, dzięki informacjom przekazywanym przez mieszkańców Sądecczyzny, policjanci udzielali pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem, ratując im życie.
Aby ograniczyć zagrożenie utraty życia i zdrowia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu prowadzi działania prewencyjne i pomocowe na rzecz ludzi bezdomnych, samotnych i bezradnych, jak również znajdujących się pod wpływem alkoholu, przebywających na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach nieogrzewanych czy opuszczonych. Właśnie takie osoby znajdują się w grupie największego ryzyka.
Wymienione działania mają na celu chronić życie takich osób oraz zapobiec zgonom w wyniku wychłodzenia organizmu. Policjanci objęli więc szczególnym nadzorem miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Kontrolują między innymi dworce, przystanki komunikacyjne, ogródki działkowe, pustostany i klatki schodowe. W przypadku napotkania osób bezdomnych, doprowadzają je do noclegowni, schronisk czy innych miejsc, w których mogą otrzymać fachową pomoc. Przekazują też informacje o noclegowniach, środkach higieny oraz posiłkach, które mogą otrzymać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach.
Policjanci zwracają też szczególną uwagę na przebywające na wolnym powietrzu osoby nietrzeźwe, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. Po napotkaniu takich osób, doprowadzają je do miejsca zamieszkania lub do wytrzeźwienia.
Z uwagi na znaczący spadek temperatury apelujemy do wszystkich mieszkańców miasta i powiatu, by zwracali uwagę na znajdujące się w ich najbliższym sąsiedztwie osoby samotne i bezradne oraz nietrzeźwe, które przebywają w opuszczonych czy nieogrzewanych pomieszczeniach. Prosimy o informowanie o takich osobach Policję lub Ośrodki Pomocy Społecznej, gdyż niejednokrotnie tylko wczesna reakcja może zapobiec śmierci takich osób.
Pamiętajmy! Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy telefon pod numer alarmowy 112 (lub 997 czy 986). Jeden telefon może uratować czyjeś życie!

źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu