Przejdź do treści


Jak przewietrzyć Nowy Sącz – pomysł science fiction podczas spotkania w Ratuszu

Jak przewietrzyć Nowy Sącz - pomysł Science fiction podczas spotkania w Ratuszu

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej mają pomysł jak poprawić jakość powietrza w Nowym Sączu. Podczas spotkania w Ratuszu z prezydentem miasta Ryszardem Nowakiem i dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Martą Wieciech-Kumięg zaprezentowali swój projekt pod nazwą “Redukcja Niskiej Emisji-Smogu Nowosądeckiego Poprzez Wymuszenie Mechaniczne Dodatkowych Strug i Wirów Powietrznych Przewietrzających Miasto”.

Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza – W pierwszym etapie projektu naukowcy chcą opracować mapę wietrzności oraz parametrów fizycznych i meteorologicznych warstwy zanieczyszczeń powietrza. Nie wszędzie jest ona bowiem taka sama, a dane z urządzeń pomiarowych są niewystarczające. Chcą także opracować mapę topograficzną uwzględniającą szorstkość terenu, mającą wpływ na przepływy powietrza.

Projekt zostanie poddany analizie przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta Nowego Sącza, a opinia o nim przedstawiona prezydentowi Ryszardowi Nowakowi. Jeśli projekt okaże się szansą na autentyczne przewietrzenie miasta, zostanie skierowany do realizacji.