Przejdź do treści


Jak przebudować dworzec kolejowy Nowy Sącz-Biegonice?

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

3 sierpnia o godz. 12:00 w nowosądeckim ratuszu odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy dworca kolejowego Nowy Sącz-Biegonice.

Organizatorami spotkania są Urząd Miasta Nowego Sącza i Polskie Koleje Państwowe.  W trakcie konsultacji w sądeckim ratuszu określone zostają ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji a uczestnicy będą mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi. Spotkanie  będzie miało charakter otwarty, organizatorzy zachęcają do wzięcia w nim udziału przedstawicieli lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, grupy interesariuszy oraz władze samorządowe.

źródło: UMNS