Przejdź do treści


Grupa Blackbird nie dokończy budowy stadionu Sandecji

  • Opublikowano:
  • Autor:
Wizualizacja stadionu miejskiego - fot. UM NS

Od kilku miesięcy tempo budowy nowego stadionu Sandecji przy ul. Jana Kilińskiego w Nowym Sączu wyraźnie spadło. Dzisiaj w nowosądeckim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezes spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna – Dr Anna Xymena Majkrzak oraz prezydent Nowego Sącza – Ludomir Handzel poinformowali o rozwiązaniu umowy z generalnym wykonawcą stadionu.

Zdaniem prezydenta Nowego Sącza za opóźnieniem w budowie nowego stadionu Sandecji stoją działania posła Arkadiusza Mularczyka – Moim zdaniem, ofiarą całego klimatu, który pan poseł Mularczyk wytworzył wokół inwestycji jest generalny wykonawca. Stworzenie negatywnej otoczki w instytucjach finansowych, także wśród podwykonawców spowodowało, że zarząd spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna nie widzi możliwości do zakończenia inwestycji przez tego wykonawcę. – mówi prezydent Ludomir Handzel.

– Tak jak wspomniał pan prezydent, w dniu dzisiejszym spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna odstąpiła od umowy realizacji inwestycji z generalnym wykonawcą, to jest z Grupą Blackbird. Osobiście przekazałam pismo panu Janowi Kosowi. Równolegle, złożyłam również pismo stanowiące przedsądowe wezwanie do zapłaty za dotychczas naliczone kary. – mówi dr Anna Xymena Majkrzak, która podkreśliła, że decyzja o odstąpieniu od umowy była podyktowana przede wszystkim brakiem postępów prac na terenie inwestycji.

Co dalej z budową nowego stadionu Sandecji?

Po odstąpieniu od umowy konieczne jest znalezienie nowego wykonawcy. – Konsekwencją odstąpienia od umowy, będzie proces przygotowania kolejnego przetargu i wyłonienia nowego generalnego wykonawcy – podkreśla dr Anna Xymena Majkrzak.

Oświadczenie prezesa  Grupy Blackbird

Jan Kos, prezes Grupy Blackbird, we wtorek 31 października, przed południem, przesłał do naszej redakcji oświadczenie następującej treści:

Generalny Wykonawca – Grupa Blackbird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, że w związku brakiem współdziałania jak również powzięciem przez Generalnego Wykonawcę wiedzy o braku woli kontynuowania współpracy ze strony Zamawiających – Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej sp. z o.o. oraz Miasta Nowy Sącz, w konsekwencji – tj. braku zamiaru wykonania leżących po stronie Zamawiających zobowiązań umownych, w tym zapłaty należnego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy odstąpił od dwóch umów o roboty budowlane zawartych z Zamawiającymi, tj.:

  1. umowa o roboty budowlane w trybie generalnego wykonawstwa nr NIK.272.01.2021 z dnia 19 czerwca 2021 roku na realizację zamówienia pn. „Realizacja inwestycji stadionu miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia Inwestycji – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj”;
  2. umowa o roboty budowlane w trybie generalnego wykonawstwa nr BZP.272.50.2022 z dnia 5 października 2022 roku na realizację zamówienia pn. „Budowa boiska ze sztuczną murawą w Nowym Sączu (Zawada) – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowe przyczyny uzasadniające odstąpienie od umów zostały przedstawione Zamawiającym przez Generalnego Wykonawcę we wczesnych godzinach porannych dnia 31 października 2023 roku, zanim Zamawiający podjął dziś jakiekolwiek działania wobec Generalnego Wykonawcy.

Treść oświadczenia podczas konferencji prasowej  skomentowała dr Anna Xymena Majkrzak – Tak, Grupa Blackbird w dniu dzisiejszym przedłożyła do spółki pismo, z którego wynika, że Grupa Blackbird chce odstąpić od umowy. Jeżeli chodzi o moc prawną tego pisma, nie niesie ono dla nas żadnych konsekwencji prawnych. Z tego względu, że spółka [red. NIK] odstąpiła od umowy powołując się na konkretne zapisy i konkretne uchybienia ze strony generalnego wykonawcy.  – podkreśla dr Anna Xymena Majkrzak.