Przejdź do treści


Groźna pozostałość z czasów II wojny światowej odnaleziona w rzece Dunajec w Gołkowicach Dolnych

oznakowany radiowóz oraz pojazd patrolu saperskiego

Na Sądecczyźnie, w nurcie rzeki Dunajec znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Teren został zabezpieczony a „pamiątka z wojny” została zabrana przez wojskowych saperów na poligon celem zneutralizowania.

20 sierpnia dyżurny Komisariatu Policji w Starym Sączu został powiadomiony o znalezieniu niewybuchu w korycie rzeki w miejscowości Gołkowice Dolne. Skorodowany pocisk ujawnił mieszkaniec Sądecczyzny. Skierowany na miejsce policjant zajmujący się rozpoznaniem minersko – pirotechnicznym potwierdził, że jest to pocisk artyleryjski o długości 40 cm. prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Do czasu przybycia patrolu saperskiego z Krakowa znalezisko zabezpieczali policjanci ze Starego Sącza.

 

Dzisiaj na miejsce przybyła załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa. Niebezpieczna pozostałość po wojnie została zabezpieczona przez krakowskich saperów w specjalistycznym pojeździe pirotechnicznym i przetransportowana na poligon celem neutralizacji.
W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić Policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu!

/źródło: KMP Nowy Sącz