Przejdź do treści


Gorzków: Wyniki wyborów do Zarządu Osiedla

W poniedziałek (10 października) przy ul. Freislera 4 w Nowym Sączu odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze osiedla Gorzków. W spotykaniu uczestniczyło  78 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Jedynym kandydatem na przewodniczącego zarządu osiedla była dotychczasowa przewodnicząca Krystyna Witkowska, która jednogłośnie została wybrana na kolejną kadencję.
W wyborach na członków Zarządu Osiedla Gorzków wybrane następujące osoby:
  • Kazimierz Wróbel – 67 głosów
  • Anna Kołtunik – 60 głosów
  • Janusz Kotara – 53 głosy

źródło: www.nowysacz.pl