Przejdź do treści


Gmina Krynica Zdrój podpisuje z PGNiG porozumienie o współpracy ws. poprawy jakości powietrza

Porozumienie w Urzędzie Miasta podpisali 4 września 2017 r. Dariusz Reśko, Burmistrz Krynicy Zdrój i Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny. Podjęcie współpracy ma na celu ułatwienie mieszkańcom wymiany pieców z tradycyjnych, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne kotły zasilane ekologicznym paliwem: gazem ziemnym.

Gmina wraz z PGNiG, będą prowadzić działania informacyjne i edukacyjne zachęcające mieszkańców
i przedsiębiorców do wymiany pieców. Gazowa spółka zapewni wsparcie merytoryczne i doradcze, pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz w przygotowywaniu wniosków o pozyskiwanie środków na dotacje celowe dostępne w ramach dofinansowań kosztów inwestycji, związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Spółka ułatwi też kontakt i współpracę z jej partnerem technicznym na preferencyjnych warunkach.

Jakość powietrza w Krynicy-Zdroju jest bardzo dobra, należy zabiegać o to, aby ta jakość powietrza była jeszcze wyższa i spełniała standardy gminy uzdrowiskowej. Porozumienie jest kolejnym krokiem mającym na celu poprawę jakości powietrza w naszym otoczeniu. Znaczenie tych przedsięwzięć trudno przecenić, bo każda z takich inicjatyw przekłada się na to, co dla nas wszystkich najcenniejsze: zdrowie. Jesteśmy zaszczyceni mając okazję do wsparcia bardzo poważnego partnera, jakim jest PGNiG”– mówi Burmistrz Dariusz Reśko.

PGNiG bardzo zależy na poprawie stanu jakości powietrza w Polsce, ponieważ problem jest ciągle groźny dla zdrowia milionów osób, a zimą dotyczy nie tylko największych miast” – mówi prezes Mucha. „Koszty modernizacji ogrzewania warto przeliczyć już teraz, ponieważ proces inwestycyjny potrwa kilka miesięcy – dodaje Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.