Przejdź do treści


Gala finałowa konkursu “Przedsiębiorca 2016 – Mój sposób na biznes”

fot. Urząd Miasta Nowego Sącza

Gala finałowa IX edycji konkursu “Przedsiębiorca 2016 – Mój sposób na biznes” odbyła się 23 listopada w MMC Brainville.

Tegoroczni zwycięzcy

 • W kategorii “Sądecki Przedsiębiorca Roku” zwyciężyła firma MEDIKOR III Sp. z o.o.
 • W kategorii “Debiut w biznesie” wyróżniono firmę MARKA Marioli Kardacz
 • W kategorii specjalnej “Solidny Partner Sądeckiego Urzędu Pracy” nagrodę otrzymała firma Centrum i Jadwiga Popiela.

W trakcie tegorocznej edycji konkursu “Przedsiębiorca 2016 – Mój Sposób na Biznes” wpłynęło 28 prac konkursowych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak wraz z Sądeckim Urzędem Pracy.

W gali finałowej konkursu wzięli udział między innymi doradca Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Mieczysław Guzewicz, wojewoda małopolski Józef Pilch i prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. Przewodniczącym kapituły konkursowej był zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech.

Cele i zasady konkursu

O celach i założeniach konkursu i o pracach kapituły opowiedział jej przewodniczący, zastępca prezydenta Wojciech Piech. Celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Nowego Sącza oraz dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oznacza to w głównej mierze zachęcanie do zakładania nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Celem konkursu jest także popularyzacja aktywności własnej przedsiębiorców, w tym zaangażowania w rozwój firmy.

W konkursie mogli brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Nowego Sącza przez okres minimum 12 miesięcy, z wyłączeniem spółek komunalnych miasta Nowego Sącza. Ponadto przyjęto zasadę, że w kategorii Debiut w biznesie mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

W każdej z dwóch kategorii pod uwagę brane były po cztery kryteria główne, rozpisane na kilka kryteriów szczegółowych. Przy ocenie stosowano skalę punktową o rozpiętości od zera do pięciu punktów przy każdym z kryteriów.

Przy ocenie kapituła konkursu brała pod uwagę między innymi koncepcje i okoliczności powstania firmy, umiejętność przezwyciężania trudności i determinację w dążeniu do sukcesu. Pod uwagę brane były także wizja, strategia i potencjał rozwojowy firmy oraz inwestycje i innowacyjność. Ocenia się, że od początku organizacji konkursu wzięło w nim udział już kilkuset sądeckich przedsiębiorców.

Finał konkursu rozpoczął Sądecki Tydzień Przedsiębiorczości. Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu popularyzację postaw przedsiębiorczych. W tym roku Sądecki Tydzień Przedsiębiorczości odbędzie się w dniach 23 – 29 listopada. Jego organizatorami są Urząd Miasta Nowego Sącza, MMC Brainville, Sądecki Urząd Pracy, Fundacja “Pomyśl o przyszłości” i Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o.

Kapituła konkursu

 • Wojciech Piech, zastępca prezydenta Nowego Sącza – przewodniczący kapituły konkursu;
 • Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza, pełnomocnik prezydenta Nowego Sącza ds. społecznych, przewodniczący Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza – wiceprzewodniczący kapituły konkursu;
 • Alina Marek, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, członek kapituły konkursu;
  Stanisława Skwarło, dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy – członek kapituły konkursu;
 • doc. dr Marek Reichel, wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – członek kapituły konkursu;
 • dr Natalia Potoczek, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU w Nowym Sączu – członek kapituły konkursu;
 • Jan First, prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, członek Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza – członek kapituły konkursu;
  Marek Pawlus, wiceprezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej w Nowym Sączu – członek kapituły konkursu;
 • Tomasz Bania, dyrektor Biura Sądeckiej Izby Gospodarczej – członek kapituły konkursu;
 • Ludomir Krawiński, prezes Zarządu Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Nowym Sączu – członek kapituły konkursu;
 • Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji “Pomyśl o Przyszłości” z siedzibą w Nowym Sączu – członek kapituły konkursu.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016 – 2020, Kierunek 1. Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości poprzez wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy, promocję przedsiębiorczości, wspieranie samozatrudnienia i inne działania, Działanie 1.3. Promocja i upowszechnianie działań ukierunkowanych na rozwój indywidualnej przedsiębiorczości oraz wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

źródło: www.nowysacz.pl