Przejdź do treści


Funkcjonariusze i pracownicy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oddają osocze dla chorych na COVID-19

Funkcjonariusze i pracownicy KaOSG oddają osocze - fot. KaOSG

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują o oddawanie osocza przez ozdrowieńców. Osocze mogą oddawać osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Do akcji krwiodawstwa włączyli się funkcjonariusze i pracownicy z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Od kilku dni w nowosądeckim Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie funkcjonariusze i pracownicy Komendy KaOSG oddają osocze. Ogółem do akcji zgłosiło się 40 osób, które chcą pomóc innym walczącym z wirusem SARS-CoV-2.

/źródło: KaOSG