Przejdź do treści


Fundusze Unijne mają zmienić Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu nie do poznania

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Dzięki środkom z Unii Europejskiej za niespełna dwa lata Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ma zmienić się nie do poznania. Za 39 mln zł ma zostać wybudowany nowy pawilon a  4 pozostałe budynki mają przejść gruntowną modernizację.

Przed nami szereg kluczowych inwestycji, jakie uda nam się zrealizować w najbliższych latach na Sądecczyźnie. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 256 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Stawiamy przede wszystkim na to, co jest dla Małopolan najważniejsze, czyli podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz łatwiejszy dostęp do specjalistów i zabiegów medycznych. Nie zabraknie także pieniędzy na budowę i modernizację dróg oraz szeroko pojętą rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich – mówi marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.
Do którego nowego pawilonu sądeckiego szpitala mają zostać przeniesione oddziały: ginekologiczno-położniczy, ginekologii onkologicznej oraz neonatologii. W budynku znajdą się dwie izby przyjęć – pierwsza dla przypadków pilnych, druga dla przyjęć planowanych. W izbie przyjęć znajdzie się izolatka dla pacjentek zakaźnych oraz gabinet zabiegowy.
W istniejących budynkach szpitala, zostaną utworzone dwa nowe oddziały: geriatryczny oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej. Plan przebudowy zakłada także budowę nowej kotłowni oraz przebudowę obecnych oddziałów: pulmonologicznego, otolaryngologicznego, chorób wewnętrznych, chirurgii dziecięcej, pediatrycznego, psychiatrycznego oraz poradni specjalistycznych. Rozbudowany zostanie także ośrodek onkologiczny, dodatkowo połączony estakadą z nowym pawilonem ginekologiczno-położniczym. Wszystkie budynki oraz przyszpitalny parkingi mają zostać dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cała inwestycja warta ponad 49,2 mln zł. ma zostać ukończona we wrześniu 2020 roku.