Przejdź do treści


Forum Subregionu Sądeckiego postawiło na czystsze powietrze

źródło: www.malopolska.pl

Obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz rozwój transportu publicznego – to działania, które mają spowodować, że Sądeczanie będą mogli oddychać czystszym powietrzem. Właśnie zrobiono kolejny krok w tą stronę. Członkowie Forum Subregionu Sądeckiego zdecydowali bowiem, które projekty mogą starać się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020.

Członkowie forum dali zielone światło wszystkim 43 projektom obejmującym wymianę starych i nieekologicznych pieców na terenie gmin subregionu sądeckiego. W ich miejsce będą montowane kotły gazowe lub wykorzystujące OZE oraz kotły na biomasę i paliwa stałe, które spełniają najwyższe normy jakości. Pozytywna ocena projektów oznacza, że już wkrótce będzie można składać wnioski o dofinansowanie na obniżenie poziomu niskiej emisji w ramach poddziałań: Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (4.4.2 ) oraz Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR (4.4.3).

W walce o czystsze powietrze dla Sądecczyzny mają pomóc też projekty, których celem jest rozwój w regionie niskoemisyjnego transportu publicznego, w tym zakup ekologicznych autobusów, integracja różnych form transportu dzięki budowie parkingów Park&Ride oraz rozbudowa i modernizacja kilku tamtejszych dworców kolejowych. Te zadania będą realizowane w ramach poddziałań: Niskoemisyjny transport miejski – SPR (4.5.2) oraz Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR (7.2.4).

W Małopolsce funkcjonuje 5 forów subregionalnych – ciał opiniotwórczych i doradczych dla Zarządu Województwa Małopolskiego. W skład forów wchodzą m.in. reprezentanci samorządów powiatowych i gminnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji gospodarczych i społecznych, a także policji.

źródło: www.malopolska.pl