Przejdź do treści

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów: czwarta rewolucja przemysłowa

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów - fot. www.nowysacz.pl

Uczestnicy Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu dyskutowali o wyzwaniach najbliższej przyszłości, związanych z rozwojem najnowszej technologii i innowacyjnej gospodarce.

Amer Benouda z Francji, prowadzący środowy panel dyskusyjny wyróżnił 4 etapy rewolucji przemysłowej, począwszy od wieku pary, poprzez wiek elektryczności i komputerów aż po „czwartą rewolucję przemysłową”. Ma ona polegać na zanikaniu barier pomiędzy człowiekiem i maszyną. Inteligentne systemy kierowania mają programować, a inteligentne roboty zastępować pracowników w procesie produkcji. Dominującym zjawiskiem będzie (już jest?) internet, pojmowany nie tylko jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej, ale także internet rzeczy i usług.

O tym, że „czwarta rewolucja” praktycznie już nadeszła, przekonywał Bernhard Budaker z niemieckiej instytucji promującej innowacyjną gospodarkę pod nazwą Fraunhofer–Institut für Produktionstechnik und Automatiesirung IPA (na zdjęciu drugi od lewej). Fraunhofer jest największą w Europie organizacją badawczą w zakresie badań stosowanych i składa się z 80 instytutów i jednostek badawczych, obecnych także w Polsce.

Oswoić czwartą rewolucję

Jak przygotować społeczeństwo do przyswojenia „czwartej rewolucji przemysłowej”? Kto i jak ma nauczyć ludzi umiejętności korzystania z dobrodziejstw postępu technicznego? Na to pytanie starał się odpowiedzieć Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na zdjęciu trzeci od prawej). Wiceminister bez ogródek przyznał, że decydenci nie bardzo potrafią nadążyć za błyskawicznie unowocześniającą się techniką. Jako przykład wymienił edukację nauczycieli programowania (Ministerstwo chce, żeby programowanie weszło do podstawy programowej już od 1. klasy podstawówki). Przygotowanie programu nauczania dla takiego przedmiotu trwa dwa lata, a nowe narzędzia programowania pojawiają się co pół roku.

Dlatego częściej niż konserwatywne uczelnie wyższe rozwiązania wypracowują zwykli użytkownicy. – Wy często wiecie więcej, jak należy kształtować edukację przyszłości – podkreślił Piotr Dardziński zwracając się uczestników Forum. Zdaniem wiceministra uczelnie wyższe muszą się wyspecjalizować i podzielić na uczelnie dydaktyczne ze standardowym programem nauczania i uczące studentów w masie oraz uczelnie kształcące tylko studentów wybitnych i stosujące nowatorskie, niestandardowe metody edukacji. Jako przykład podał Politechnikę w Lozannie, gdzie studiuje 10-15 tys. najlepszych studentów, a wielokrotnie więcej zdobywa wiedzę online.

Do takiego modelu w Polsce jeszcze daleko. Uzdrowieniem sytuacji może być nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, która zastąpi starą, kompletnie już nie przystającą do współczesności. Co ciekawe, Piotr Dardziński podkreślił role przedmiotów humanistycznych we współczesnym, stechnicyzowanym świecie. – Filozofii warto się uczyć, ona uczy abstrakcyjnego myślenia, uczy rozwiązywania problemów, których inni sobie nie wyobrażają – wyjaśniał wiceminister.

Nauka z biznesem, biznes z nauką

W procesie przyswojenia „czwartej rewolucji przemysłowej” niezwykle ważna jest współpraca nauki i biznesu. Nowatorskie rozwiązania muszą być realnie stosowane, inaczej pozostaną li tylko laboratoryjnymi ciekawostkami. Pomysłem na tę współpracę mogą być klastry innowacyjności. Przekonywała o tym Angelika Jarosławska, prezes zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i koordynator projektu POLSKA 3.0, zakładającego budowę największego w Europie centrum logistycznego w Gorzyczkach na Śląsku. Centrum ma na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego.

Jutro (8 września) Forum Ekonomiczne Młodych Liderów przenosi się do Krynicy-Zdroju, gdzie uczestnicy wezmą udział między innymi w panelu dyskusyjnym o przyszłości samorządu. Podsumowaniem jutrzejszego dnia będzie z pewnością najbardziej interesująca młodych ludzi debata pod hasłem Trendy i wyzwania dla edukacji, rynku pracy i sytuacji ludzi młodych w Europie. Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli minister edukacji Anna Zalewska, były minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz oraz komisarz UE ds. edukacji, kultury i sportu Tibor Navrascics (Węgry) i rumuński minister pracy, rodziny i świadczeń socjalnych Pislaru Dragos.