Przejdź do treści


Formalnoprawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych – Szkolenie organizowane przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu formalnoprawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz konferencje SUBREGIONALNE FORUM NGO.
I. Szkolenia dla liderów/ przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu sądeckiego, a także osób zainteresowanych utworzeniem NGO organizowane są:
1/ w NOWYM SĄCZU: 15 październik 2018 r. (poniedziałek), 29 październik 2018 r. (poniedziałek) 20 listopad 2018 r. (wtorek)
2/ w LIMANOWEJ: 15 październik 2018 r. (poniedziałek)
3/ w GORLICACH: 16 październik 2018 r. (wtorek)
Zajęcia poświęcone będą m.in. zagadnieniom związanym z:

 • nowelizacją ustawy o Prawo o stowarzyszeniach oraz obowiązkami NGO’s z tym związanymi (obowiązek dostosowania statutów stowarzyszeń);
 • sprawozdawczości w organizacji pozarządowej;
 • dokumentowaniem pracy organów;
 • ochrona danych osobowych w stowarzyszeniu/fundacji – RODO 2018;
 • działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarcza w organizacji,
 • prawami i obowiązkami organizacji posiadającej status OPP.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dla każdego uczestnika zapewnione są materiały szkoleniowe, wsparcie poszkoleniowe oraz poczęstunek na szkoleniu.
UWAGA! ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r. LUB DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC – tel. 696-952-016, (18) 443-57-08; e-mail: morso@sutw.pl
II. Konferencja SUBREGIONALNE FORUM NGO dla liderów/przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu sądeckiego odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) w godz. 12.00-17.00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
Konferencja będzie miała następujący przebieg:

 • otwarcie Subregionalnego Forum NGO – powitanie Gości,
 • wystąpienie Starosty Nowosądeckiego, Marka Pławiaka oraz przedstawicieli Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,
 • wystąpienie przedstawiciela Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.,
 • przedstawienie projektu Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Subregion Sadecki,
 • rozstrzygnięcie Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i
 • promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu,
 • konsultacja projektu Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.,
 • integracja środowiska NGO – wymiana dobrych praktyk, przerwa kawowa, poczęstunek,
 • formalnoprawne aspekty działania organizacji pozarządowych.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 15 października 2018 r. poprzez zgłoszenia telefoniczne: tel. 696-952-016, (18) 443-57-08; lub mailowe: morso@sutw.pl

/Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku