Przejdź do treści


Festiwal Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych 2019

Festiwal Organizacji Pozarządowych 2019

I Ty możesz współtworzyć święto nowosądeckich NGO-sów! Zgłoś swoją organizację na Festiwal Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych 2019, który odbędzie się w dniach 26-29 września br.

Festiwal to niepowtarzalna okazja, aby Twoja organizacja zaprezentowała mieszkańcom naszego miasta swoją działalność w formie stoiska lub innego, dowolnego działania. Najciekawsze stoisko, działanie lub inicjatywa zostaną nagrodzone.

Formularz zgłoszenia udziału oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.nowysacz.pl/informacje-dla-ngo/21739https://www.nowysacz.pl/informacje-dla-ngo/21739https://www.nowysacz.pl/informacje-dla-ngo/21739. Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 września br.
Pytania związane z Festiwalem prosimy kierować do Referatu Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Jagiellońska 14, II p., tel. 18 41 41 388 lub e-mail: mfurmanek@nowysacz.pl