Przejdź do treści


Droga w Siołkowej gładka jak stolnica

Droga w Siołkowej po remoncie

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Grybów – Krużlowa Niżna w miejscowości Siołkowa. To kolejna inwestycja zrealizowana w ramach programu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta pomiędzy samorządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Nowosądeckim 26 października 2016 r. Podpisanie umowy z wykonawcą zadania nastąpiło 11 kwietnia 2017 r.

– Całkowita wartość przebudowy to ponad 611 tysięcy złotych – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Wysokość pomocy finansowej w formie refundacji poniesionych wydatków wyniosła ponad 389 tysięcy złotych, czyli 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Podczas prac wykonano: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej, roboty ziemne, uzupełnienie i wyrównanie podbudowy oraz jej wzmocnienie środkiem do stabilizacji – kruszywem łamanym i mieszanką mineralno-bitumiczną. Wykonano nową nawierzchnię – warstwę wiążącą i ścieralną oraz uzupełniono pobocza.

– Przebudowano drogę na długości blisko kilometra – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Głównym celem modernizacji była poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Siołkowej i stworzenie dogodnego i bezpiecznego dojazdu do drogi krajowej numer 28, a także do Nowego Sącza i Grybowa.

Warto wiedzieć:

Inwestycja była operacją typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i drugim z wykonanych zadań inwestycyjnych, na które Powiat Nowosądecki uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość zadania wyniosła 611.922,54 zł, w całości jako koszty kwalifikowane (będące podstawą pomocy finansowej). Wysokość pomocy (w formie refundacji poniesionych wydatków) wynosi 389.366,00 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych.

(olsz)