Przejdź do treści


Do Sądu rejonowego w Nowym Sączu wpłyną wniosek o ogłoszenie upadłości Miasteczka Multimedialnego

Wniosek o ogłoszenie upadłości Miasteczka Multimedialnego złożyli wierzyciele tj. konsorcjum CERBUD – PIETRAS, jak twierdzą do dnia dzisiejszego nie otrzymali pełnego wynagrodzenia za prace wykonane w ramach umowy o dokończenie budowy Parku Technologicznego MMC Brainville.Miasteczko Multimedialne kwestionuje roszczenia CERBUDu. Twierdzi że są one bezpodstawne i że to wykonawca jest winien MM pieniądze za to, że nie wywiązywał się z warunków umowy.  W styczniu tego roku niepowodzeniem zakończyła się próba zawarcia ugody pomiędzy byłym głównym wykonawcą a spółka Miasteczko Multimedialne – MM utrzymuje, że prace wykonywano nie właściwie a do tego CERBUD zatrudniał podwykonawców, których nie zgłaszał inwestorowi.