Przejdź do treści


Delegacje z Serbii, Czech i Słowenii odwiedziły sądecką komendę

Spotkanie sądeckich policjantów z delegacjami z Serbii, Czech i Słowenii było okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Piątkowe (27 lipca) rozmowy dotyczyły podobieństw i różnic w funkcjonowaniu jednostek Policji w każdym z krajów, a także walorów przyrodniczych tych państw.
Podczas wizyty delegaci spotkali się z Komendantem Miejskim Policji w Nowym Sączu –insp. Jarosławem Tokarczykiem i jego Zastępcą – nadkom. Tomaszem Florkiem oraz Przewodniczącą Regionu IPA Nowy Sącz – Elżbietą Gargulą.
Spotkanie było okazją do rozmów i wymiany doświadczeń związanych z policyjną służbą w Polsce, Serbii, Czechach i w Słowenii. Delegaci poznali też obszar działania i strukturę organizacyjną komendy, zobaczyli strzelnicę, salę konferencyjną oraz serce komendy – czyli stanowisko kierowania. W trakcie spotkania wymieniono się doświadczeniami w zakresie spraw zawodowych, m.in. przestępczości, liczby policjantów i zakresu pracy poszczególnych wydziałów oraz wyposażenia i warunków służby. Goście zwrócili uwagę i pogratulowali doskonałych standardów i warunków pracy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, będących ich zdaniem, na europejskim poziomie.
Na pamiątkę wizyty Komendant Tokarczyk wręczył gościom upominki, a zagraniczni goście opuszczając komendę potwierdzili, że motto członków stowarzyszenia IPA – Servo Per Amikeco (czyli Służyć Poprzez Przyjaźń), łączy ludzi poprzez wspólne pasje i policyjne doświadczenia.
Delegacje spotkały się także z Zastępcą Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Jerzym Gwiżdżem. Wizyta w Urzędzie Miasta była okazją do rozmów na temat funkcjonowania samorządu i jego współpracy z Policją.

Fot.: KMP, UM Nowy Sącz