Przejdź do treści


Decyzją prezydenta Miasta – Tylko święta Małgorzata będzie symbolem Nowego Sącza

Przeydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza podpisał decyzję o wycofaniu się Miasta Nowego Sącza z używania logo Miasta w obecnej formie oraz hasła “Nowy Sącz. Dobrze wróży”.


Nowy Sącz posiada herb – w postaci wizerunku Św. Małgorzaty, który łączy się z historią miasta oraz wiąże się z miejscem na trwałe wpisanym w kulturę regionu tj. Bazyliką Św. Małgorzaty.
Dodatkowo logo w postaci kolorowej, tęczowej dłoni – nie mającej żadnego oparcia w tradycji i historii miasta – jest bezzasadne i wprowadza chaos w prezentowaniu symboli związanych z Nowym Sączem.
Zdecydowałem iż będziemy – jako Miasto i urząd – używać jednie herbu (wizerunku Św. Małgorzaty) Nowego Sącza jako właściwego symbolu miasta. Podkreślam, iż jest to wyłącznie moja inicjatywa podyktowana względami, które poruszyłem powyżej. Mam nadzieję, że ta decyzja uporządkuje symbolikę Nowego Sącza. – czytamy w uzasadnieniu prezydenta Ludomira Handzla.