Przejdź do treści


Debata na temat bezpieczeństwa na drogach Sądecczyzny

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Jutro o godzinie 10:00 w Komendzie Miejski Policji przy ulicy Grottgera 50 w Nowym Sączu, odbędzie się debata społeczna na temat bezpieczeństwa na drogach Sądecczyzny.

Debata jest kontynuacją cyklu spotkań zatytułowanych “Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.
W trakcie debaty omówione zostaną zagrożenia z zakresu ruchu drogowego najczęściej nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i najbardziej uciążliwe dla mieszkańców.
Omówione zostaną również i poddane dyskusji przyczyny i skutki wypadków drogowych z udziałem wszystkich uczestników ruchu drogowego w 2018 roku oraz wpływu na takie zdarzenia infrastruktury drogowej.

Organizowana debata ma na celu także ustalenie oczekiwań społecznych co do sposobów aktywnego rozwiązywania zdiagnozowanych problemów przez podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa na drogach miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.