Czysta woda w Jazowsku

Opublikowano 2 czerwca 2017 przez
Czysta woda w Jazowsku

Badania wykazały, że woda w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 r. poz. 1989). Tym samym zakończono postępowanie administracyjne w sprawie unieruchomienia ujęcia indywidualnego zaopatrującego NZOZ w Jazowsku.

(olsz)

]]>