Przejdź do treści


Czysta woda w Jazowsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, na zlecenie NZOZ w Jazowsku ponownie została pobrana próbka wody z sieci ujęcia indywidualnego zaopatrującego NZOZ w Jazowsku w celu przeprowadzenia badania laboratoryjnego w zakresie bakterii grupy coli i Escherichia coli.
Badania wykazały, że woda w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 r. poz. 1989).
Tym samym zakończono postępowanie administracyjne w sprawie unieruchomienia ujęcia indywidualnego zaopatrującego NZOZ w Jazowsku.

(olsz)