Przejdź do treści


Czy są nam potrzebne kolejne warianty połączenia drogowego DK87 z DW969?

  • Opublikowano:
  • Autor:
Połączenie drogowe DK87 z DW 969

Mieszkańcy Sądecczyzny od lat słyszą o budowie tzw. “Węgierskiej BIS” i Obwodnicy łączącej ul. Piramowicza w Nowym Sączu ze Świniarskim. Przez lata mnożono koncepcje i warianty rozwiązania komunikacyjnego, które ma rozładować zakorkowaną do granic możliwości ul. Węgierską.

Z informacji przekazywanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza wynika, że we wrześniu 2018 roku wreszcie udało się wypracować i zaakceptować trzy warianty przebiegu drogi łączącej DK87 z DW969. W tym wskazano wariant C, jako wariant preferowany. Taki przebieg drogi zaakceptowała Gmina Podegrodzie, Gmina Chełmiec, Powiatowy Zarząd Dróg, Wody Polskie oraz PKP PLK i Miasto Nowy Sącz w poprzedniej kadencji prezydenta miasta.  Przebieg ten otrzymał także akceptacje Zarządu Województwa i zabezpieczono środki (60 mln zł) na budowę tej drogi do roku 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego – informuje Urząd Miasta.

PREZENTACJA PRZEBIEGU PLANOWANEJ TRASY

Mieszkańcy Sądecczyzny potrzebują drogi a nie kolejnych wariantów jej przebiegu. Tymczasem w ubiegłym tygodniu, na konferencji prasowej zorganizowanej 22 października  marszałek Witold Kozłowski poinformował, że aktualnie trwa opracowywanie kolejnej wersji dokumentacji i nie weźmie udziału w spotkaniu organizowanym przez prezydenta Nowego Sącza.  – Myśmy dlatego postanowili nie brać udziału w tym spotkaniu, ze względu na to że jest opracowywana kolejna wersja przez autorów dokumentacji – poinformował marszałek.

W spotkaniu z mieszkańcami zorganizowanym 22 października przez prezydenta Nowego Sącza wziął  udział Ryszard Florek prezes firmy Fakro, którego zdaniem  zaprezentowany przez Urząd Miasta przebieg drogi jest zły. – Chciałbym z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że to jest najgorszy wariant dla mieszkańców Sądecczyzny – przekonywał Ryszard Florek.

Wczoraj w Krakowie z inicjatywy marszałka Witolda Kozłowskiego miało odbyć się spotkanie, w którym miał uczestniczyć prezydent Nowego Sącza, prezes firmy Fakro, strona społeczna oraz przedstawiciele Rady Miasta. Zgodnie z zapowiedziami celem spotkania było wypracowanie preferowanego wariantu planowanej drogi. Niestety w ostatneiej chwili marszałek odwołał spotkanie.  Poniżej publikujemy oświadczenie marszałka Witolda Kozłowskiego w tej sprawie.

Szanowni Państwo,

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego miałem odbyć spotkanie z prezydentem Nowego Sącza, przedsiębiorcami i przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu wypracowania kompromisowego wariantu budowy połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969.
Inwestycja, która będzie realizowana przez samorząd wojewódzki przy wsparciu środków rządowych m.in. z programu Mosty+ jest bardzo potrzebna dla Nowego Sącza i regionu sądeckiego.

Niestety przez narastające w tej sprawie negatywne emocje i mało eleganckie metody lobbowania na rzecz konkretnego wariantu postanowiłem odwołać spotkanie, gdyż nie chcę być wikłany w lokalne i personalne konflikty, które występują w mieście.
Równocześnie podtrzymuję wolę spotkania i merytorycznej rozmowy, by wypracować kompromisowy wariant inwestycji, który będzie korzystny dla wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, przedsiębiorców oraz lokalnych samorządów.

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego