Przejdź do treści


„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz - Fot. UM Nowego Sącza

Miasto Nowy Sącz wspólnie z Powiatem Nowosądeckim otrzymało dofinansowanie w wysokości 14,3 mln zł, na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”.

Projekt obejmuje: cyfryzację dokumentów analogowych, poprawę jakości map ewidencyjnych oraz modernizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków, jak również wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających następnie na zdalny dostęp (za pomocą Internetu) do danych zgromadzonych w systemach.
Całkowita wartość projektu przekracza 16 mln zł. Większość tej kwoty, bo aż 14,3 mln zł, stanowi dofinansowanie ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2020.
Projekt ten jest bardzo znaczący zarówno dla miasta, jak i powiatu. Według mnie wykracza on poza obowiązujące dzisiaj standardy. Wychodzimy na zdecydowanie wyższy poziom usług skierowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców. Myślę, że w najbliższym czasie, dzięki temu projektowi uporządkujemy zasób kartograficzny i geodezyjny miasta oraz powiatu – powiedział prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – Projekt, który będziemy realizować jest, nie ukrywam, bardzo drogi przeszło 16. milionowy, ale pozyskaliśmy na jego realizację przeszło 14. milionowe dofinansowanie – dodaje prezydent.
Od roku prowadzimy proces porządkowania zasobów geodezyjnych i kartograficznych – mówił starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Projekt, który wspólnie z miastem zaczynamy realizować ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionu. Ułatwi na przykład inwestorom wyszukiwanie gruntów, na których chcieliby rozwijać działalność. To także korzyść dla mieszkańców, którzy będą mogli za pośrednictwem Internetu uzyskać informacje na temat swoich działek – podkreśla starosta.
Niniejszy projekt spełni potrzeby obywateli, przedsiębiorców i administracji w zakresie większej dostępności do informacji publicznych w obszarze informacji przestrzennej i rejestrów publicznych poprzez:

  • poprawę jakości map stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w celu ograniczenia barier w ich udostępnianiu, obywatelom i przedsiębiorcom,
  • wdrożenie procesu udostępniania obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej innowacyjnych e-usług wytworzonych w oparciu o zmodernizowane dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do aktualnych,
  • wiarygodnych i kompletnych danych oraz dokumentów gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności ewidencji gruntów i budynków EGIB (kataster nieruchomości),
  • uporządkowanie rejestrów publicznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
  • optymalizację wykorzystania infrastruktury, dzięki zastosowaniu współcześnie dostępnych technologii informacyno-komunikacyjnych.

źródło / fot.: Urząd Miasta Nowego Sącza