Przejdź do treści


Cyfryzacja „geodezji” i budowa szpitalnego skrzydła

Starosta nowosądecki Marek Pławiak - Fot. Paweł Szeliga

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Przed głosowaniem nad uchwałami, radni wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, które przedstawił starosta nowosądecki Marek Pławiak.
Podpisaliśmy umowę dotyczącą cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu i miasta Nowego Sącza. Projekt o wartości ponad 16 milionów złotych będzie realizowany do końca grudnia 2020 roku – mówił starosta Marek Pławiak. – Większość tej kwoty, bo aż 14,3 miliona złotych, stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Po zrealizowaniu projektu, digitalizacją zostanie objęte niecałe 40% powierzchni Powiatu.
Starosta dodał, że trwa rozbudowa Szpitala Powiatowego w Krynicy Zdroju. Prace muszą być zakończone do grudnia 2017 roku. Dotychczas wykonano dolną kondygnację przyziemia, zalano płytę nad tą kondygnacją oraz rozpoczęto budowę ścian parteru.
– 10 lutego odbyło się kolejne posiedzenie forum subregionalnego – mówił starosta Marek Pławiak. – Głosowaliśmy w sprawie wyboru kart projektów, które otrzymały pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Zarząd Województwa dopuścił do konkursu, oprócz szpitali powiatowych, również podmioty prywatne. Istnieje więc zagrożenie, że możemy nie otrzymać w pełnej wysokości wnioskowanej przez nas kwoty na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego przeznaczonego do rozbudowanej części szpitala.
Kolejną sprawą, o której mówił dzisiaj starosta było otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na „Rozbudowę istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem i przebudowę budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie”. W przetargu wystartowały trzy firmy. Trwa sprawdzanie ofert.
– Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi w dalszym ciągu akcję zimowego utrzymania dróg – mówił starosta. – Dotychczasowe koszty to ponad 2,4 miliona złotych. Dodatkowo, nasze służby wywoziły duże ilości śniegu z ulicy Pułaskiego w Krynicy-Zdroju, ulicy Piłsudskiego, Zazamcze i Polnej w Muszynie oraz ze Złockiego i Szczawnika. Służba liniowa PZD usuwała śnieg także z mostów i odśnieżała chodniki.
Starosta wręczył też dzisiaj Nagrodę Starosty Kapeli Góralskiej „Ciupaga” (zobacz zdjęcia: http://www.powiat.nowy-sacz.pl/pl/ciupaga-z-nagroda-starosty).

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Maria Olszowska
Fot. Paweł Szeliga