Przejdź do treści


Budowa szybkiej kolei z Krakowa do Nowego Sącza stoi pod znakiem zapytania – Zgłoś swoje uwagi

fot. pixabay.com

Zapowiadane od lat szybkie połączenie kolejowe między Krakowem a Nowym Sączem może nie powstać do 2023 roku. Wszystko dlatego że budowa niezbędnego odcinka nowej linii kolejowej łączącej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna została umieszczona na liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

Cieszy umieszczenie na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Martwi natomiast umieszczenie budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna na liście rezerwowej, co rodzi poważne ryzyko oddalenia jej realizacji w czasie. Tylko łączna realizacja obu etapów inwestycji pozwoli uzyskać satysfakcjonujący efekt zwiększenia dostępności kolejowej Małopolski Południowej, a co za tym idzie Sądecczyzny i Nowego Sącza. Ostateczna redakcja tego dokumentu zadecyduje o przyszłych losach tej inwestycji, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii do projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku – powiedział Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech.

Konsultacje mają charakter otwarty i potrwają do 2 września 2016 r. Formularz do zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu zamieszczony został w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w Biuletynie Informacji Publicznej – http://mib.bip.gov.pl.

Uwagi należy przesyłać na formularzu elektronicznym w formacie .doc na adres: kpk@mib.gov.pl lub pisemnie przesyłając wypełniony elektronicznie formularz na adres:

Departament Kolejnictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

W tytule wiadomości elektronicznej przekazującej formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku”.

źródło: www.nowysacz.pl