Przejdź do treści


Bracia Koral Honorowymi Obywatelami Miasta Nowego Sącza

Bracia Koral Honorowymi Obywatelami Miasta Nowego Sącza - fot. UM Nowego Sącza

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Nowego Sącza, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu sądeckim przedsiębiorcom – Józefowi i Marianowi Koralom tytułu Honorowych Obywateli Miasta Nowego Sącza.

Bracia Józef i Marian Koral są stałymi sponsorami różnego rodzaju wydarzeń i inicjatyw. Jedną z nich jest ufundowanie pomnika papieża Jana Pawła II oraz fontanny na sądeckim Rynku. Bracia Koralowie mają również zasługi w sponsorowaniu kultury i sportu. To dzięki finansowemu wsparciu ze strony firmy Koral w roli platynowego sponsora może odbywać się kulturalna chluba Nowego Sącza – Jesienny Festiwal Teatralny. Przedsiębiorstwo braci Koralów wspiera także inną imprezę o ponadlokalnym znaczeniu, Międzynarodowy Festiwal Święto Dzieci Gór. Bracia Koral dwukrotnie ufundowali także karetkę dla sądeckiego Pogotowia ratunkowego.

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak w swojej opinii dotyczącej projektu uchwały przyznał, że z ogromną satysfakcją i zadowoleniem popiera inicjatywę radnych o uhonorowaniu tym najwyższym wyróżnieniem, jakim dysponuje miasto Panów Józefa Korala i Mariana Korala. W uzasadnieniu czytamy również: “Lista zasług właścicieli firmy Koral jest zdecydowanie dłuższa niż zapisano w uzasadnieniu do projektu uchwały. O wielu inicjatywach i zrealizowanych przedsięwzięciach nawet nie wiemy, a to dlatego, że Panowie Józef i Marian Koral podejmują działania z potrzeby serca, a nie na rzecz splendoru i rozgłosu. Jako prawdziwi mecenasi kultury i sportu wspierają zarówno znaczące projekty naszego miasta, jak i te mniej spektakularne, a znaczące dla mniejszych społeczności czy wręcz indywidualnych osób”.

źródło: www.nowysacz.pl