Przejdź do treści


Błękitny węgiel uratuje Sądecczyznę od smogu?

Błękitny węgiel uratuje Sądecczyznę od smogu - fot. Maria Olszowska

Dzisiaj podpisano deklarację o współpracy, której wypełnienie sprawi, że Sądecczyzna zyska świeże powietrze pozbawione smogu. Sygnatariuszami deklaracji są m.in.: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i spółka Polchar w Policach.

Chodzi o palenie w piecach „błękitnym węglem”, który jest pochodną tradycyjnego węgla, jednak jego spalanie powoduje znacznie niższą emisję trujących spalin do atmosfery. Błękitny węgiel łatwo się rozpala, a w czasie spalania w piecach, do atmosfery przedostaje się o wiele mniej pyłów i gazów niż w przypadku spalania tradycyjnego węgla.

Dzisiejsze spotkanie w ratuszu prowadził prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, który zaprosił do współpracy ekspertów i twórców technologii wytwarzania błękitnego węgla z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Nie wszyscy mają możliwość przejścia na ogrzewanie gazowe, czy też palenie innymi ekologicznymi materiałami – mówił prezydent Ryszard Nowak. – Węgiel nadal będzie w wielu gospodarstwach głównym źródłem ogrzewania. W związku z tym chcemy, żeby ten węgiel był jak najbardziej ekologiczny i emitował do atmosfery jak najmniej pyłów i innych związków chemicznych. Gdyby normy, które spełnia błękitny węgiel były stosowane w większości gospodarstw domowych, atmosfera byłaby zupełnie inna.

To świetna inicjatywa – powiedział starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Powiat wspiera wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska i zapobieganie jego degradacji. O zanieczyszczonym powietrzu w naszym regionie mówiono wiele razy. Cieszę się, że władze Nowego Sącza, na czele z prezydentem Ryszardem Nowakiem, podjęły inicjatywę zmierzającą do radykalnej zmiany tej sytuacji. Deklaruję wszechstronną współpracę.

Aby tak się stało, do współpracy powinny przystąpić także inne samorządy. Prezydent Ryszard Nowak zadeklarował, że pod koniec października zorganizuje spotkanie z włodarzami miast i gmin naszego regionu w sali sądeckiego ratusza.

W Deklaracji czytamy m.in.: „(…) Kierując się troską o obecny – niezadawalający – stan jakości powietrza oraz jego wpływ na komfort życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu, deklarujemy partnerskie wsparcie organizacyjne, logistyczne oraz informacyjne dla realizacji przedsięwzięcia pn. EKSPERYMENT SĄDECKI 2, polegający na opracowaniu i wdrożeniu systemu dystrybucji tzw. BŁĘKITNEGO WĘGLA”.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, starosta nowosądecki Marek Pławiak, burmistrz Miasta i Gminy Muszyny Jan Golba, sekretarz Powiatu i radny wojewódzki Witold Kozłowski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Aleksander Sobolewski, prezes Zarządu Polchar Sp. z o.o. w Policach Alex Nielsen oraz Grzegorz Tabasz – dyrektor sądeckiej KANY.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
fot. Maria Olszowska