Przejdź do treści


Bezpłatna pomoc prawna i księgowa dla nowosądeckich organizacji pozarządowych

Prawo - foto. pixabay.com

Miasto Nowy Sącz przyznało Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku dotację na udzielanie lokalnym organizacjom pozarządowym bezpłatnego, profesjonalnego i indywidualnego wsparcia w zakresie doradztwa prawnego i księgowego. Celem zadania jest podniesienie poziomu profesjonalizmu działania nowosądeckich organizacji pozarządowych.

Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli nowosądeckich podmiotów trzeciego sektora oraz osób fizycznych chcących założyć organizację pozarządową lub podjąć inicjatywę obywatelską. Porad i konsultacji udzielać będą doświadczeni eksperci w zakresie zagadnień formalno-prawnych i księgowych, w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Doradztwo świadczone będzie w formie stacjonarnej w siedzibie Stowarzyszenia SUTW, przy ul. Jagiellońskiej 18 oraz w formie mailowej, telefonicznej oraz w miarę potrzeb mobilnej. Chcąc uzyskać poradę należy kontaktować się bezpośrednio ze Stowarzyszeniem, tel. 18 443 57 08, e-mail: sekretariat@sutw.pl

Bezpłatnych konsultacji w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe organizacji, udziela Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i polityki senioralnej przy Wydziale Edukacji i wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza. Adres: ul. Jagiellońska 14, pok. 211, tel. 18 41 41 388.

Biuro Prasowe UM NS