Przejdź do treści

„Bezpieczne wakacje 2020” z sądeckimi policjantami

Policjanci kontrolują pojazdy komunikacji zbiorowej - fot. KMP Nowy Sącz

26 czerwca ruszyła cykliczna akcja pod hasłem „Bezpieczne wakacje” prowadzona przez Komendę Miejską Policji na obszarze miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom wypoczywającym w naszym regionie, szczególnie dzieciom i młodzieży. Funkcjonariusze będą między innymi prowadzić działania ukierunkowane na ograniczenie zagrożeń kryminalnych i poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Wakacje niosą za sobą większe zagrożenie dla dzieci i młodzieży z uwagi na specyfikę spędzania wolnego czasu, a jak wiemy próby jego zagospodarowania nie zawsze mają szczęśliwy finał. Latem zwiększa się liczba wypadków drogowych, utonięć, nieszczęśliwych zdarzeń związanych z pracami gospodarskimi z udziałem najmłodszych. Należy pamiętać, że przyczyną tych wypadków jest nie tylko brawura, lekkomyślność, ale i niedostateczna opieka ze strony dorosłych.

Tegoroczne wakacje z uwagi na COVID-19 będą inne niż do tej pory. Aby ograniczać ryzyko przenoszenia się koronawirusa nie zostaną zorganizowane Dni otwarte Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, które cieszą się ogromną popularnością wśród najmłodszych. Funkcjonariusze nie będą prowadzili również działań profilaktyczno-edukacyjnych podczas letnich pikników i festynów w takim wymiarze, jak dotychczas, a ograniczą się głównie do pogadanek na temat bezpieczeństwa, które będą prowadzić tylko na zaproszenie organizatorów, w miejscu wakacyjnego wypoczynku, oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Mimo ograniczeń związanych z pandemią, w czasie wakacji sądeccy policjanci poprzez różnorodne działania będą minimalizować zagrożenia i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom wypoczywającym w naszym regionie.

Kontrola autokaru - fot. KMPSP Nowy Sącz

KONTROLE AUTOKARÓW

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego będą prowadzić kontrole uczestników ruchu drogowego w szczególności w zakresie stanu trzeźwości kierujących, stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, prawidłowego doboru miejsc postoju w czasie podróży czy sposobu przewożenia dzieci, zarówno w samochodach osobowych jak i w autokarach.

Sądeccy policjanci dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyjeżdżającej autokarem na wakacje, przed wyjazdem sprawdzą jego stan techniczny oraz trzeźwość kierowcy. Chęć przeprowadzenia takiej kontroli należy zgłosić policjantom co najmniej 48 przed planowanym wyjazdem. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu pod numerem telefonu 47 833 42 61.

Zgłoszenie kontroli powinno zawierać:

  • dokładną datę i czas planowanego wyjazdu (autokar na miejsce kontroli powinien być podstawiony co najmniej 30 minut przed planowanym wyjazdem),
  • nazwę przewoźnika i numer rejestracyjny autokaru,
  • dane zgłaszającego wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Tradycyjnie punktem kontrolnym będzie zatoka autobusowa przy Bulwarze Narwiku w Nowym Sączu, gdzie po ustalonym z policjantami terminie należy podjechać autokarem.

/źródło: KMP Nowy Sącz