Przejdź do treści


Bezpieczne święta na sądeckich drogach

Kontrola drogowa - fot. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Z analizy przeprowadzonej przez sadecką Policję wynika, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia należały do bezpiecznych. W tym czasie nad bezpieczeństwem sądeczan i turystów czuwało ponad 300 policjantów.

Przez cztery świąteczne dni, od 23 do 26 grudnia na terenie miasta i powiatu doszło łącznie do trzydziestu czterech zdarzeń drogowych (siedmiu wypadków i dwudziestu siedmiu kolizji), w których dwanaście osób zostało rannych.

Policjanci zatrzymali jednego nietrzeźwego kierującego (w Piwnicznej-Zdroju), co zdecydowanie wskazuje na tendencję spadkową, w porównaniu do lat ubiegłych (np. w roku 2012 – dziewięciu nietrzeźwych kierowców, w roku 2013 – pięciu, a w roku 2014 – czterech).

Mimo zakończenia działań ukierunkowanych na zabezpieczenie okresu świąt, w dalszym ciągu nad bezpieczeństwem podróżnych na Sądecczyźnie czuwa wielu policjantów z terenu miasta i powiatu, dbając o to, by kierowcy bezpiecznie i bezkolizyjnie mogli wkroczyć w nowy 2017 rok.

źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu