Przejdź do treści


Bezpieczeństwo pieszych jednym z priorytetów Policji. Relacja z wczorajszych działań na Sądecczyźnie

Przejście dla pieszych - fot. KMP Nowy Sącz

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzili wczoraj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Miały one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Jednak o tej porze roku dedykowane są przede wszystkim pieszym.

Piesi są tzw. niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ nie są chronieni jakimikolwiek osobistymi środkami technicznymi, a w kontakcie z jadącym samochodem najczęściej nie mają szans na przeżycie. Badania wskazują, że pieszy przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 50 km/h ma statystycznie tylko około 50 % szans na przeżycie, ale już przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 80 km/h, jego szanse na przeżycie są bliskie zeru. Dlatego też, rozwiązaniem optymalnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest rozdzielenie ruchu pieszych i pojazdów. Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku, w związku z czym niezbędne jest zachowanie odpowiednich reguł ostrożności.

Pieszy, co do zasady, poruszając się po drodze ma obowiązek ustępować miejsca najeżdżającemu pojazdowi, poza przypadkami, gdzie pieszemu przysługuje pierwszeństwo, jak choćby na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Przejście to powinno być dla pieszego swoistym azylem bezpieczeństwa, jednak w realnym ruchu drogowym prawa pieszych nie zawsze są respektowane przez kierowców. Piesi powinni więc zachować szczególną ostrożność nie tylko po to, aby spełnić obowiązek ustawowy, ale przede wszystkim by zadbać o własne życie i zdrowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym co należy podkreślić, również na przejściu dla pieszych. Pieszy musi więc ocenić, czy wchodząc na jezdnię da szansę kierowcy na bezpieczne zatrzymanie się.

Piesi decydują o swoim bezpieczeństwie również w innych sytuacjach drogowych, w szczególności kiedy poruszają się po zmroku poza obszarem zabudowanym. W takim bowiem przypadku, piesi widzą światła nadjeżdżającego pojazdu, ale kierowca ich nie widzi. W związku z tym, ustawowy obowiązek używania elementów odblaskowych przy poruszaniu się po zmroku po drodze poza obszarem zabudowanym ma swoje głębokie uzasadnienie merytoryczne, bo nawet mały element odblaskowy może uratować życie. Dlatego też, Policja prowadzi w okresie jesienno-zimowym kampanię „Świeć przykładem”, zachęcając pieszych do zadbania o swoje bezpieczeństwo.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, muszą zostać otoczeni szczególną troską. W związku z tym Policja, w ramach działań dedykowanych bezpieczeństwu pieszych, przede wszystkim intensyfikuje działania wobec kierujących pojazdami, którzy naruszają prawa pieszych, w tym zwłaszcza na oznakowanych przejściach dla pieszych. Należy jednak podkreślić, że bezpieczeństwo pieszych nie stanowi priorytetu tylko podczas prowadzenia akcji “Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Chodzi tu bardziej o wykorzystanie tych działań do nagłośnienia problemu bezpieczeństwa pieszych. Natomiast, rzeczywistym odzwierciedleniem nadania przez Policję bezpieczeństwu pieszych odpowiedniego priorytetu jest opracowanie, wdrożenie i realizacja Krajowego Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2018-2020, który zawiera diagnozę tego obszaru oraz wyznacza główne kierunki działań, gdzie główny nacisk kładziony jest na profilaktykę i edukację.

Wczoraj, podczas działach „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” sądeccy policjanci ujawnili 157 wykroczeń, które popełnili zarówno piesi, jak i kierowcy.

W 115 przypadkach wykroczeń popełnionych przez pieszych, najczęściej występujące to: przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym lub zza przeszkody (np. samochodu), wejście na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd oraz niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

W przypadku kierowców, najczęstsze przewinienia to: nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, wyprzedzanie w obrębie przejścia oraz parkowanie w jego najbliższym otoczeniu.

Działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa ,,Niechronionych uczestników ruchu drogowego” w dalszym ciągu będą kontynuowane, a w stosunku do sprawców tych wykroczeń policjanci będą wyciągać surowe konsekwencje przewidziane prawem – wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo na drogach Sądecczyzny i nie dopuścić do kolejnych tragedii na drodze.

Poniżej kilka prostych zasad kierowanych do pieszych, których przestrzeganie poprawi ich bezpieczeństwo na drogach:

  • Noś odblaski – będziesz bardziej widoczny dla kierowców.

Policjanci przypominają, że od 1 września 2014 roku każdy pieszy, który porusza się po zmroku poza obszarem zabudowanym, musi używać elementów odblaskowych. Bez nich może poruszać się tylko po chodniku i drogach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych.

  • Poruszaj się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a w razie ich braku poboczem.
  • Idź zawsze lewą stroną, twarzą do nadjeżdżającego pojazdu.
  • Przechodź przez jezdnię tylko w wyznaczonych miejscach.
  • Nie wchodź bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd – nawet na przejściu dla pieszych!
  • Oceń właściwie odległość i prędkość nadjeżdżającego pojazdu.
  • Zanim przejdziesz przez jezdnię upewnij się, że droga jest pusta.
  • Nie wychodź spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność.
  • STÓJ na świetle czerwonym, IDŹ tylko na zielonym.

Tekst: KGP (www.policja.pl) oraz KMP w Nowym Sączu