Będzie dalsza współpraca Powiatu Nowosądeckiego z KOSG

Opublikowano 13 marca 2017 przez
Będzie dalsza współpraca Powiatu Nowosądeckiego z KOSG

Dzisiaj starosta nowosądecki Marek Pławiak spotkał się z szefami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Omawiano zasady dalszej współpracy Powiatu ze służbami granicznymi.
W spotkaniu wzięli udział: starosta nowosądecki Marek Pławiak, komendant KOSG ppłk Stanisław Laciuga, zastępca komendanta KOSG ppłk Renata Obrzut oraz były komendant SG Ppłk Mieczysław Kurek. W trakcie spotkania omówiono współpracę powiatu z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej między innymi podczas usuwana skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.
– Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Nowosądeckiego jest jednym z naszych priorytetów – mówi starosta Marek Pławiak. – Współpracujemy w tym celu ze służbami mundurowymi, w tym z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej. Odbywają się u nas posiedzenia wspólnych Komisji Bezpieczeństwa, gdzie poszczególne służby, straże i inspekcje informują nas o ewentualnych zagrożeniach. Zawsze jesteśmy gotowi na pomoc służbom i utrzymujemy z nimi ścisły kontakt. Mamy też wypracowane procedury na wypadek klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.
– Bardzo dobrze współpracuje nam się ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu – dodaje ppłk Stanisław Laciuga. – Samorząd wspierał nas w staraniach o przywrócenie w Nowym Sączu Karpackiego Oddziału. Zawsze możemy liczyć na przychylność władz. Dziękujemy za współpracę i mamy nadzieje, że nadal będzie tak owocna.

(olsz) Fot. Maria Olszowska