Przejdź do treści

Banglijczyk bez ważnego dokumentu pobytowego zatrzymany w Nowym Sączu

Banglijczyk bez ważnego dokumentu pobytowego zatrzymany w Nowym Sączu

W Nowym Sączu funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 35-letniego obywatela Bangladeszu. Podczas rutynowej kontroli cudzoziemiec przedstawił dokument pobytowy, który w systemach Straży Granicznej figurował jako unieważniony. W konsekwencji mężczyzna zostanie deportowany do swojego kraju.

Banglijczyk pracował w branży gastronomicznej. Podczas kontroli pokazał kartę pobytu wydaną przez władze Malty, która miała potwierdzać jego zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Jednak po sprawdzeniu dokumentu okazało się, że został on unieważniony przez organ wydający, co miało uniemożliwić posiadaczowi dalsze podróżowanie. Bez innego ważnego dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu w Polsce, mężczyzna nie mógł kontynuować swojej pracy ani przebywać na terytorium kraju.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie wydał decyzję o zobowiązaniu Banglijczyka do powrotu do ojczyzny oraz nałożył zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych krajów obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

/źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej