Przejdź do treści


Aż 43 projekty zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2019

BO 2019

Budżet Obywatelski z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Nowego Sącza. W tym roku zgłoszono aż 43 wnioski, dla poróżniania w roku ubiegłym zgłoszone zostały 31 projekty a dwa lata temu 24.

18 spośród zgłoszonych 43 projektów to zadania o charakterze ogólnomiejskim a pozostałe 25 to zadania dzielnicowe. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2019 zgłoszone przez mieszkańców projekty zadań publicznych podlegają weryfikacji, której dokonuje Zespół Weryfikujący. Proces weryfikacji wniosków zakończy się 14 maja ogłoszeniem listy wniosków dopuszczonych do głosowania. Wówczas dowiemy się ile ostatecznie wniosków będzie poddanych pod głosowanie, które będzie miało miejsce w dniach od 2. do 9. czerwca.