Przejdź do treści


Aż 31 projektów zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza

Zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech - Fot. Archiwum UM NS

Aż 31 projektów zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2018, dla poróżniania w roku ubiegłym zgłoszone zostały 24 wnioski.

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego uprawnieni mieszkańcy miasta mają prawo zgłaszać projekty zadań publicznych, a następnie wybierać w trybie głosowania te zadania, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji.

Z satysfakcją należy zauważyć, że w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono więcej wniosków niż w roku ubiegłym. Duża liczba wniosków jest dowodem na to, że warto i trzeba włączać mieszkańców miasta w proces podejmowania decyzji o najważniejszych sprawach dla Nowego Sącza. – mówi zastępca prezydenta Wojciech Piech. – Przed nami jeszcze proces weryfikacji wniosków, który zakończymy 4 września ogłoszeniem listy wniosków dopuszczonych do głosowania, wówczas dowiemy się ile ostatecznie wniosków będzie poddanych pod głosowanie.

Głosowanie odbędzie się w dniach: 30.09-7.10.2017 r.

Dane dotyczące ilości złożonych wniosków:

  • Ilość zgłoszonych wniosków: 31
  • Ilość wniosków zgłoszonych online: 20
  • Ilość wniosków zgłoszonych w wersji papierowej na dzienniku podawczym: 11
  • Wnioski ogólnomiejskie: 8
  • Wnioski dzielnicowe: 23

Czego dotyczą złożone projekty?

Projekty infrastrukturalne dotyczą m.in.:

  • miejsc rekreacji i wypoczynku tj. budowy oraz modernizacji placów zabaw, boisk sportowych, „siłowni pod chmurką”;
  • modernizacji obiektów sportowych, zaplecza treningowego;
  • budowy oraz modernizacji ciągów pieszych, miejsc postojowych, wykonanie systemu udostępniania rowerów

Projekty miękkie dotyczą m.in.: organizacji targów, koncertu, turniejów sportowych, uruchomienia aplikacji czy też portalu edukacyjnego;