Przejdź do treści


Antoni Macierewicz ministrem obrony narodowej, Zbigniew Ziobro ministrem sprawiedliwości – Beata Szydło ogłosiła skład rządu

Beata Szydło ogłosiła proponowany skład rządu.

Piotr Gliński – pierwszy wiceprezes rady ministrów i minister kultury i dziedzictwa narodowego
Mateusz Morawiecki – wiceprezes rady ministrów i minister rozwoju
Jeży Kwieciński – wicepremier ds rozwoju, minister
Jarosław Gowin – wiceprezes rady ministrów i minister nauki i szkolnictwa wyższego
Beata Kempa – szef kancelarii prezesa rady ministrów, minister
Henryk Kowalczyk – przewodniczący komitetu stałego Rady Ministrów, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Elżbieta Witek – szef gabinetu politycznego premiera, rzecznik rady ministrów
Antoni Macierewicz – minister obrony narodowej
Zbigniew Ziobro – minister sprawiedliwości
Dawid Jackiewicz – minister skarbu państwa
Jan Szyszko – minister środowiska
Krzysztof Tchórzewski – minister energetyki
Anna Zalewska – minister edukacji narodowej
Witold Bańka – minister sportu i turystyki
Elżbieta Rafalska – minister pracy i polityki społecznej
Mariusz Błaszczak – minister spraw wewnętrznych i administracji
Krzysztof Jurgiel – minister rolnictwa i rozwoju wsi
Witold Waszczykowski – minister spraw zagranicznych
Anna Streżyńska – minister cyfryzacji
Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury i budownictwa
Konstanty Radziwiłł – minister zdrowia
Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
Paweł Szałamacha – minister finansów
Mariusz Kamiński – koordynator służb specjalnych
Konrad Szymański – minister w kancelarii premiera ds. Unii Europejskiej
Adam Lipiński – minister w kancelarii premiera ds. kontaktów z parlamentem

beata szydło, skład rządu, pis, antoni maciarewicz, zbigniew ziobro