Przejdź do treści


6 osób z Sądecczyzny zawieszonych w prawach członka PiS

Siedziba PiS Nowy Sącz - foto. Google Street View

Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z dnia 11 października 2018 r. sześć osób z gminy Chełmiec i Korzenna zostało zawieszonych w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości do czasu zakończenia postępowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego PiS. Powodem zawieszenia w członkostwie jest kandydowanie tych członków PiS z konkurencyjnych list do Powiatu Nowosądeckiego Ziemskiego.
Osoby zawieszone to:

  1. Stanisław Andrzej Kuzak – Gmina Chełmiec
  2.  Andrzej Piszczek – Gmina Chełmiec
  3.  Józef Jan Zygmunt – Gmina Chełmiec
  4.  Bartłomiej Zdzisław Hojnor – Gmina Korzenna
  5.  Alojzy Piotr Janusz – Gmina Korzenna
  6. Iwona Aneta Ruchała – Gmina Korzenna – w tym przypadku osoba została zawieszona z członkostwa w PiS z powodu wykluczenia z Komisji Wyborczej przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków członka Komisji.