Przejdź do treści


6 kwietnia: XXXI sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

W najbliższy piątek w samo południe w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu rozpocznie się XXXI sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 4.  Interpelacje radnych.
 5.  Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6.  Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok:
  1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu.
  2) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu.
 7. Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok:
  1) Powiatowego Zarządu Dróg,
  2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  3) Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach,
  4) Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach,
  5) Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach,
  6) Domu Pomocy Społecznej w Muszynie,
  7) Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie.
 8. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”.
 10. Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1530 K Barcice – Wola Krogulecka od km 0+000 do km 0+290 w m. Barcice.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzania Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1514 K Muszyna: ul. Piłsudskiego ul. Pułaskiego – Leluchów – Granica Państwa od km 0+000 do km 1+071,40 (ul. Piłsudskiego w Muszynie).
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 16. Oświadczenia, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji