30 mln zł na rewitalizację Parku Strzeleckiego

Opublikowano 30 kwietnia 2018 przez
30 mln zł na rewitalizację Parku Strzeleckiego

Za niecałe trzy lata zaniedbany dziś Park Strzelecki zmieni się nie do poznania. Wszystko za sprawą Funduszy Europejskich. Na terenie parku ma powstać zadaszony amfiteatr na ok. 4 tys. miejsc, alejki spacerowe, a także fontanna i place zabaw. Na terenie czterech osiedlach powstaną także nowe świetlice.

Umowy o dofinansowanie projektów podpisali dzisiaj wicemarszałek Stanisław Sorys, Leszek Zegzda z zarządu województwa małopolskiego oraz prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

W każdym zakątku Małopolski dostrzegamy ogromne zmiany, które sprawiają, że mieszkańcom żyje się tu naprawdę dobrze. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie środki unijne, a także dobra współpraca z lokalnymi samorządami. Tylko w subregionie sądeckim na projekty związane m.in. z rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich przeznaczyliśmy z regionalnego programu operacyjnego aż 265 mln zł
mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Te 30 mln zł dotacji z RPO, które przekazujemy z przeznaczeniem na rewitalizację niezwykle cennego i urokliwego, choć zaniedbanego dziś miejsca, pozwoli stworzyć tu niesamowitą przestrzeń dla mieszkańców i turystów. Ponowne zagospodarowanie terenu sprawi, że powstaną tu strefy o różnej funkcji: społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej. Jestem pewien, że to miejsce położone w sercu Nowego Sącza będzie tętniło życiem – dodaje Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Świetlice zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt taki jak komputery z dostępem do Internet, materiały dydaktyczne w tym gry i pomoce edukacyjne oraz książki. Świetlice będą miejscem, w którym można będzie w ciszy odrobić pracę domową czy poczytać. W placówkach będą prowadzone zajęcia tematyczne a także kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Każdy będzie mógł zapisać się na konkretne zajęcia i wziąć w nich udział zupełnie bezpłatnie. Całość inwestycji, szacowana jest na ponad 2,9 mln zł, z czego 2,2 mln zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.