Przejdź do treści


25 listopada [piątek]: Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

W najbliższy piątek, 25 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym odbędzie się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Początek o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 • Interpelacje radnych.
 • Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Nowosądeckiego.
  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
 • Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego w sezonie zimowym 2016/2017.
 • Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia oraz przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pod nazwą „Myśl razem – pracuj razem” w ramach programu ERASMUS+.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2017 rok.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmniejszenia wysokości opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Nawojowa.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie częściowego umorzenia należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Nowosądeckiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za rok 2016.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 • Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.
 • Oświadczenia, wolne wnioski.
 • .Zamknięcie sesji.

źródło: Startowo Powiatowe w Nowym Sączu