Przejdź do treści


23. edycja konkursu “Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni”

Do 30 sierpnia można dokonywać zgłoszeń do 23. edycji konkursu „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”.

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza że każdy mieszkaniec Nowego Sącza może zgłosić w nim swój ogród przydomowy lub balkon. Trzecią kategorią obiektów będą tereny zielone jednostek organizacyjnych.

Zgłoszeń do konkursu można dokonywać pisemnie wypełniając kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami i dostarczając ją do Biura Obsługi Mieszkańców (Ratusz, ul. Rynek 1) lub przesyłając na adres e-mail: konkurs@nowysacz.pl. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 4-5 zdjęć.

[Pobierz kartę zgłoszeniową]

Po wstępnej oceny obiektów na podstawie zdjęć stanowiących załącznik do zgłoszenia Komisja konkursowa dokona oględzin obiektów wytypowanych do listy zwycięzców.

Przy ocenie obiektów stosowana będzie punktacja od 0 do 10 pkt. w następujących kategoriach:

 • czystość i estetyka,
 • urządzenie rabat kwiatowych,
 • utrzymanie trawników,
 • ukwiecenie okien i balkonów,
 • różnorodność gatunkowa,
 • elementy małej architektury,
 • urządzenie skalniaka, oczka wodnego,
 • funkcjonalność ogrodu (ogródki warzywne, zielarskie),
 • wykorzystanie roślin jako osłony dla elementów nieestetycznych, a związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego (np. pojemniki na odpady, kompostowniki).

W przypadku balkonów:

 • ukwiecenie,
 • czystość i estetyka,
 • kompozycje kwiatowe.

W przypadku jednostek organizacyjnych:

 • wykonana praca przez młodzież szkolną na rzecz ochrony środowiska, ukwiecenie, utrzymanie terenu zielonego,
 • utrzymanie terenu zielonego, ukwiecenie rabat przy jednostkach organizacyjnych
  i instytucjach.

Zwycięzcy otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu wyróżnienia oraz dyplomy.