Przejdź do treści


2 mln zł na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2019 rok

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

W ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2019 rok do rozdysponowania na działania przewidziano 2 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach mieszkańcy Nowego Sącza, którzy ukończą 16 lat, mogą zgłaszać zadania i głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego. Zadania te mogą mieć charakter zarówno ogólnomiejski jak i dzielnicowy.

Zadania ogólnomiejskie
Pula środków przeznaczonych na zadania ogólnomiejskie to 400 tys. złotych. zadania te mogą mieć wyłącznie charakter nie inwestycyjny i dotyczyć na przykład organizowania wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Zadania dzielnicowe
Bez zmian pozostał podział Nowego Sącza na cztery dzielnice, w skład każdej z nich wchodzi po 6-7 osiedli. Każda z czterech dzielnic będzie miała do rozdysponowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego również 400 tys. złotych. Zgłaszane zadania mogą dotyczyć zarówno budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury miejskiej, jak i organizowania wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym czyli tzw. „projekty miękkie”.

Bez zmian pozostało kryterium dotyczące frekwencji – Głosowanie będzie ważne jeśli udział w nim weźmie minimum 3000 osób. Głosować może każdy kto posiada stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Nowego Sącza i w roku bieżącym ukończy 16 lat (czyli urodzony przed 1.01.2003 roku). Podobnie, jak w roku ubiegłym głosować można będzie jedynie w formie elektronicznej.

Masz pomysł, co dalej?
Pomysły projektów zadań publicznych mogą zgłaszać mieszkańcy Nowego Sącza, którzy ukończą 16 lat, za pośrednictwem strony www.bo.nowysacz.pl w wersji elektronicznej, bądź w tradycyjny sposób, poprzez złożenie formularza w wersji papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza. Zgodnie z założonym harmonogramem propozycje projektów zadań publicznych będzie można składać od 1 marca do 6 kwietnia 2018 r. (włącznie).

Kolejne kroki!
Wnioski, które przejdą weryfikacje formalną zostaną poddane ocenie przez Zespół Weryfikujący, który sprawdzi ich poprawność. Zweryfikuje m.in. czy kwota potrzebna na realizację nie jest zbyt duża, czy pomysł może być wdrożony przez miasto itd. Kolejny krok to głosowanie. Rozpocznie się ono 2 czerwca i potrwa do 9 czerwca, a już w okresie 11-18 czerwca mieszkańcy Nowego Sącza poznają wyniki wybranych zadań publicznych, które trafią do realizacji w 2019 r.

Szczegółowe informacje na ten budżetu obywatelskiego dostępne są na stronach www.nowysacz.pl oraz www.bo.nowysacz.pl.