Przejdź do treści


16 i 27 listopada: Wzmożone działania sądeckiej drogówki na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów

Drogówka - Zdjęcie KMP Nowy Sącz

W najbliższych dniach (tj. 16 i 27 listopada 2019 roku) sądeccy policjanci po raz kolejny przeprowadzą wzmożone działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Planowane działania zostały ujęte w „Wojewódzkim Programie ukierunkowanym na bezpieczeństwo rowerzystów na lata 2018-2020”.

Po dokonaniu analizy stanu bezpieczeństwa rowerzystów 2018 w roku, policjanci wytypowali miejsca szczególnie zagrożone, gdzie występuje znaczne zwiększenie zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów (tj. Nowy Sącz – ulica Węgierska oraz teren gminy Krynica-Zdrój i Stary Sącz). W związku z tym policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu podejmują liczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów we wskazanych miejscach oraz na całej Sądecczyźnie.

Realizacja „Wojewódzkiego Programu ukierunkowanego na bezpieczeństwo rowerzystów na lata 2018-2020” ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, a także uświadamianie, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać na drodze. Policjanci sądeckiej drogówki m.in. promują zasady bezpiecznego poruszania się na jednośladach podczas pogadanek i spotkań z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Policjanci przeprowadzają również cyklicznie wzmożone działania kontrolne.
W ramach akcji zadaniem funkcjonariuszy będzie:

Reagowanie na wykroczenia dotyczące nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wyprzedzania, omijania i zatrzymywania pojazdów w rejonie przejazdów dla rowerzystów,
  •  nieprawidłowym przejeżdżaniu przejazdów dla rowerzystów,
  •  nieudzielania przez kierujących pierwszeństwa rowerzystom znajdującym się na ścieżce rowerowej i w innych sytuacjach przewidzianych przepisami ruchu drogowego,
  • inne wykroczenia w relacji kierujący-rowerzysta.

Reagowanie na wykroczenia dotyczące nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem:

  •  przejeżdżanie przez jezdnię po przejściach dla pieszych,
  •  niestosowanie się przez rowerzystów do sygnalizacji świetlnej,
  • wjeżdżanie na jezdnię zza przeszkody, pojazdów i bezpośrednio przed jadący pojazd,
  • nietrzeźwych rowerzystów powodujących zagrożenie ruchu drogowego,
  • przejeżdżanie w miejscach niebezpiecznych lub o ograniczonej widoczności,
  • jazdę rowerem wzdłuż po chodniku.

Kontrola stanu trzeźwości wszystkich kierujących uczestników ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że rowerzyści to tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, co oznacza, że nie są osłonięci karoserią, ich pojazdy nie są zabezpieczone strefami zgniotu, nie mają pasów bezpieczeństwa, ani poduszek powietrznych. W tym miejscu apelujemy więc o rozwagę i zachowanie ostrożności podczas jazdy, zarówno przez kierujących pojazdami mechanicznymi, jak i jednośladami.

/źródło: KMP Nowy Sącz