Przejdź do treści

14. Małopolska Noc Naukowców z PWSZ! 27 listopada (piątek)! Online!

Rektorat PWSZ - fot. www.pwsz-ns.edu.pl

Ponad 600 naukowców i pracowników instytucji edukacyjnych, blisko 500 studentów z 75 kół naukowych przygotowuje warsztaty, pokazy, eksperymenty i wystaw, które zostaną zaprezentowane podczas 14. edycji Małopolskiej Nocy Naukowców odbywającej się w tym roku pod hasłem „Jak naukowcy zmieniają świat”.

W wydarzeniu, które wypracowało sobie zasłużoną renomę, nie może zabraknąć – i nie zabraknie – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, uczestniczącej w nim od drugiej edycji.

Niestety, także i temu zdarzeniu scenariusz sufluje koronawirus. W tegorocznej edycji Nocy Naukowców prezentacje odbędą się poprzez Internet online.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ma w ofercie 44 prezentacje dla uczestników od lat 5. Górnej granicy wieku – brak. Do spotkania z wybranymi zagadnieniami naukowymi zapraszają pracownicy naukowi i studenci: Instytutu Ekonomicznego (m.in.: Opowiadanie matematyczne, Królewska gra dla każdego, Tajemnica pieniądza), Instytut Języków Obcych (m.in.: „Śladami Harrego Pottera” – wyprawa edukacyjna, Motywacja do nauki języków obcych, Quiz o krajach niemieckojęzycznych), Instytut Kultury Fizycznej (m.in.: Pierwszy rok życia dziecka, pielęgnacja noworodka, Elementy samoobrony, Zimnolecznictwo czy krioterapia?), Instytut Pedagogiczny (m.in.: I ty możesz zostać pisarzem, Naj, naj, naj owady Polski (quiz), Kleksografia), Instytut Techniczny (m.in.: Laboratorium metrologii – świat w powiększeniu, Roboty mobilne, Iluzje optyczne… czy jesteś pewien tego co widzisz?), Instytut Zdrowia (m.in.: Zasady udzielania pierwszej pomocy, Opieka nad osobą starszą, wirtualne spacery po Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych, Od piramidy żywieniowej do talerza), Wydawnictwo Naukowe (Fenomen książki i czytania), Akademickie Biuro Karier (Konsultacje z doradcą zawodowym, Indywidualne sesje coachingowe, Poznaj siebie – Co chcę w życiu robić?).

– Mam nadzieję, że także w tym roku nasza propozycja uczestnictwa w wydarzeniach Nocy Naukowców – mimo, że zdalnie – online – spotka się z odzewem odbiorców. Zachęcamy, do odwiedzenia naszych Instytutów i pracowni w tym dniu. Nasza oferta adresowana jest do odbiorców w każdym wieku, niemniej zależy nam tych młodszych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły, czy uczelni, nad tym co chcieliby robić w dorosłym, zawodowym życiu. Może te spotkania z wybranymi zagadnieniami naukowymi podczas Nocy Naukowców w naszej Uczelni sprawią, że złapią naukowego bakcyla. Z naszej strony w przygotowaniach wydarzenia zaangażowanych jest ponad 100 osób: pracowników akademickich, studentów, pracowników zaplecza administracyjnego i technicznego – zachęca prorektor PWSZ dr Marek Reichel.

Szczegółowy program Nocy Naukowców przygotowany przez sądecką Uczelnię, wraz z opisem wydarzeń znajduje się na stronach internetowych PWSZ: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/wydarzenia/3512-malopolska-noc-naukowcow-2020

Niektóre propozycje wymagają wcześniejszej internetowej rejestracji.

Część przygotowanych specjalnie na ten dzień (noc) prezentacji emitowanych będzie kilkakrotnie w godzinach od 12 do 24, ale tylko w piątek, 27 listopada. Linki do poszczególnych wydarzeń przygotowanych przez PWSZ w ramach Nocy Naukowców zostaną uaktywnione tuż przed rozpoczęciem całego wydarzenia.

INSTYTUT EKONOMICZNY ZAPRASZA:

 1. Jeden poranek z życia Sylwii i Marcina – opowiadanie matematyczne.

Opowiadanie matematyczne zawierające elementy quizu, który stopniowo rozwiązywany jest przez dziecko „przechodzące” kolejne etapy prezentowanej historii. Quiz obejmuje dokonywanie działań matematycznych (dodawanie/odejmowanie oraz mnożenie/dzielenie) i uzyskiwanie właściwych wyników rozwiązań.

Preferowana grupa wekowa: ok 8-11 lat

 1. Szachy dla początkujących – królewska gra dla każdego!

Szachy to narzędzie, pobudzające rozwój intelektualny człowieka. Wiele badań naukowych potwierdza fakt pozytywnego oddziaływania gry w szachy na rozwój umysłowy. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci i ich zdolności, jak również pozyskanie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu zasad gry w szachy, znaczenia i ustawienia poszczególnych figur szachowych, notacji szachowych, roszad, a także innych pojęć szachowych.

Preferowana grupa wekowa: ok 8-11 lat

 1. Tajemnica pieniądza

Krótka charakterystyka istoty, historii, znaczenia, a także form pieniądza w gospodarce; zapoznanie z rolą pieniądza i zwrócenie uwagi, że wciąż pozostaje on tajemnicą, przykładowo bitcoin i inne postacie środków płatniczych.

Preferowana grupa wekowa: młodzież 16+ i dorośli

 1. Polska w Unii – fundusze i programy europejskie

Prezentacja przedstawiająca główne zasady i narzędzia współfinansujące przedsięwzięcia realizowane w różnych sferach życia w ramach perspektywy 2014-2020.

Preferowana grupa wekowa: młodzież 16+ i dorośli

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH ZAPRASZA:

 1. Jak firmy tworzą nazwy swoich marek?

Wybór nazwy dla marki handlowej jest niezwykle ważny. Dobrze wybrana nazwa może pozytywnie wpłynąć na jej sukces. Przeglądniemy strategie językowe przyjęte w tworzeniu nazwy polskiego znaku towarowego na rynku mody i niektóre z czynników kulturowych, które mają wpływ na ten proces. Przykładowe nazwy polskich marek zostaną przedstawione pod kątem fonologii, ortografii, morfologii, zapożyczeń, eponimów i innych czynników.

Preferowana grupa wekowa:  12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Śladami Harrego Pottera” – wyprawa edukacyjna

Wirtualna wyprawa edukacyjna dla dzieci ze szkół podstawowych do miejsc związanych z filmami o Harrym Potterze. Uczestnicy będą poznawać ciekawostki i wykonywać zadania wiążące się z tymi miejscami i postacią czarodzieja.

Preferowana grupa wekowa: ok 8-11, 12-15 lat

 

 1. Motywacja do nauki języków obcych

Teoria, prezentacja modelów nauczania, stosowanie innowacyjności w sposobach nauczania języków, skuteczne metody nauczania języków, wypalenie zawodowe nauczycieli.

Preferowana grupa wekowa:  12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Literatura a „informacja” – o granicach „przekazu”

W wykładzie podjęte będą następujące kwestie: czy jednym z celów literatury/ filozofii jest eksterioryzacja „informacji”? co jest nośnikiem informacji w literaturze/ filozofii? w jakim stopniu sposób przekazu „informacji” za pomocą tzw. tekstu jest zdeterminowany przez nadmiarowość? Wykładowca przedstawi kwestię dotyczącą „pakowania” przekazu za pomocą tzw. tekstu. Zaproponuje klasyfikację gatunków literackich (a tym samym wybranych dzieł literackich) na kilka klas, biorąc pod uwagę „zawarte” znaczenie informacji w danej kulturze. Zastanowi się nad rolą taksonomii uczenia się w procesie poboru informacji z tekstu.

Preferowana grupa wekowa:  młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Quiz o krajach niemieckojęzycznych

Tematyka Quizu obejmuje zagadnienia z zakresu geografii, polityki, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Quiz składa się z 30 pytań i trwa ok.30 min. Quiz przeprowadzony będzie dnia 27 listopada 2020 r. w formie online na platformie internetowej o godz. 16:00.

Quiz skierowany jest do uczniów w wieku 12–15 lat.

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie) należy przesłać do dnia 23.11.2020 r. na adres: mnn@pwsz-ns.edu.pl

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

 1. Konkurs „Wschodniosłowiańscy sąsiedzi Polski”

Preferowana grupa wekowa:  uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania kulturą Wschodniej Słowiańszczyzny oraz zachęcenie do nauki języka rosyjskiego i języka ukraińskiego. Konkurs przeprowadzony będzie dnia 27 listopada 2020 r. w formie online na platformie MS Teams.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych rozpocznie się o godz. 17:00, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych rozpocznie się o godz. 18:00. Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie) należy przesłać do dnia 20.11.2020 r. na adres: mmadej@pwsz-ns.edu.pl

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania

 Instytut Kultury Fizycznej zaprasza:

 1. Pierwszy rok życia dziecka, pielęgnacja noworodka jako profilaktyka przyszłych zaburzeń

Wykład ma ukazać prawidłowy rozwój dziecka w pierwszym roku życia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju takich funkcji motorycznych jak: siad, pozycję czworaczą oraz chód. Poruszone zostaną także aspekty prawidłowej pielęgnacji noworodka (m.in. karmienie, przewijanie i podnoszenie dziecka) oraz ich wpływu na jego prawidłowy rozwój, bądź ewentualne zaburzenia ruchowe czy problemy z postawą ciała.

Preferowana grupa wekowa:  młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Pomiary antropometryczne i obliczanie wskaźników wagowo-wzrostowych oraz szacowanie składu tkankowego ciała.

Proporcje wagowo-wzrostowe u osób dorosłych określamy za pomocą wskaźnika BMI, natomiast u dzieci diagnozę taką wykonujemy na podstawie siatek centylowych masy i wysokości ciała. Pomiary i obliczenia wykonane zostaną w pracowni anatomii i antropologii IKF PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wekowa: ok 5-7, 8-11, 12-15 lat

 

 1. Elementy samoobrony: Techniki uwolnienia z uchwytu za nadgarstki

Istnieje wiele technik samoobrony, które równie efektywnie pozwalają wyjść z największej nawet opresji. Poza prostymi trickami, takimi jak zaatakowanie najbardziej czułych miejsc na ciele, można użyć także prostych chwytów, które pozwolą choć na chwilę obezwładnić napastnika. Punkt programu ukazujący wybrane elementy samoobrony pomoże w uzyskaniu umiejętności samodzielnej obrony przed napastnikiem.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Poznaj z nami wartości pH różnych produktów spożywczych

Celem pokazów jest poznanie równowagi kwasowo-zasadowej produktów spożywczych oraz przedstawienie jak działają bufory w różnych środowiskach.  Osoby uczestniczące zaznajomią się z podstawowym wyposażeniem laboratoryjnym, wykonają pomiary i dokonają zaklasyfikowania produktów spożywczych do odpowiedniego pH. Pokazy połączone będą z prezentacją laboratorium biochemii Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Zimnolecznictwo czy krioterapia? Poznaj metodykę zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej

Choć leczenie zimnem  znalazło szerokie zastosowanie we współczesnej medycynie, nie wszyscy pacjenci mogą z niego skorzystać. Ze względu na ograniczone bezpieczeństwo zabiegu w przypadku obecności niektórych dodatkowych schorzeń, konieczna jest znajomość podstawowych wskazań do zabiegu, a także metodyki jego wykonywania. Warsztaty ukazują przygotowanie pacjenta do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej, prawidłową kwalifikację oraz przebieg zabiegu. Całość połączona będzie z prezentacją pracowni krioterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Zastosowanie bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości w obszarze narządu ruchu

Zabiegi fizykoterapeutyczne znane są już od czasów starożytnych i na przestrzeni tysięcy lat ugruntowały swoje miejsce w fizjoterapii.  Fizykoterapia jako dział lecznictwa, w którym wykorzystuje się czynniki fizyczne występujące naturalnie w przyrodzie oraz różnorodne postacie energii, będące czynnikami fizycznymi, ma szerokie zastosowanie w leczeniu wszelakich dolegliwości. Wykorzystywane w rehabilitacji bodźce fizyczne pobierane z natury wpływają jednocześnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych, leczenie ran czy zwalczanie obrzęków.  Celem warsztatów będzie przegląd wybranych bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości zlokalizowanych w obszarze narządu ruchu.

Całość połączona będzie z prezentacją pracowni fizjoterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Jaką mocą mięśniową powinien dysponować sprinter? Jak ocenić siłę mięśni kończyn dolnych u piłkarzy nożnych?

Wyobraź sobie sprintera startującego na dystansie 60 m. Co decyduje o tym czy zawodnik wygra? Jest to siła, wytrzymałość czy moc mięśniowa? Przede wszystkim jest to właśnie moc mięśniowa. Parametr mocy mięśniowej decyduje o pracy mięśni, o tym jak szybko mięsień jest w stanie się skurczyć. Jest zdolnością mięśnia do wykonania wysiłku o maksymalnej intensywności w jak najkrótszym czasie. Moc jest więc bezpośrednio powiązana z szybkością. Do oceny mocy mięśniowej wykorzystamy platformę dynamograficzną. Czym jest siła mięśniowa i co znaczy dla piłkarza? W teorii siła mięśniowa to zdolność do pokonywania oporu zewnętrznego lub przeciwstawienia się mu kosztem wysiłku układu mięśniowego. Istnieją różne metody oceny siły mięśniowej, tutaj ukazane zostanie wykorzystanie fotela izokinetycznego. Całość połączona z prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu pracowni biomechaniki Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

INSTYTUT PEDAGOGICZNY ZAPRASZA:

 1. I ty możesz zostać pisarzem.

Wydarzenie mieści się w ramach sztuki twórczego pisania (tzw. Creative writing). Jest warsztatem, zakłada pisemną aktywność uczestników. Ich wiek jest dowolny. Ci którzy zechcą wziąć udział w warsztacie powinni wykazywać zainteresowania humanistyczne i mieć za sobą inicjację czytelniczą na poziomie co najmniej szkoły podstawowej. Każdy z uczestników warsztatu powinien mieć dostęp do programu Word, ponieważ w tym programie będę przesyłane polecenia prowadzącego. Zadania, jakie uczestnicy  będą mieli do wykonania, będą ściśle związane z warsztatem pisarza, a zwłaszcza z warsztatem poety. Wymagane będzie od uczestników kreatywne podejście do języka i oryginalność wyobraźni. uczestnicy mogą przesłać swoje prace prowadzącemu, który je skomentuje.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Naj, naj, naj owady Polski.

Uczestnicy biorą udział w grze (quizie) o największych motylach dziennych i nocnych (ćmy) owadach, najrzadszych motylach dziennych i nocnych (ćmy), największych chrząszczach, najrzadszych chrząszczach, największych owadach Polski (nie tylko motyle, ćmy i chrząszcze), w finale wybierają i przyznają tytuł Najwspanialszego Owada polski.

Preferowana grupa wekowa: 5-7, 8-11 lat

 

 1. Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu.

Prezentacja fotografii cyfrowej wykonanej przez studentów Instytutu Pedagogicznego oraz demonstracja obróbki graficznej na podstawie nagranego tutoriala.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. KLEKSOGRAFIA

Wersja 1 – na arkuszu papieru robimy kilka plam, tzw. kleksów, następnie składamy arkusz na pół, kleksy rozmazując się tworzą różne kształty. Kleksy przybierają kształty różnych figur, np. zwierząt, postaci. Do powstałego rysunku dorysowujemy własną historyjkę, np. długopisem, cienkopisem.

Wersja 2 – na arkusz papieru rozlewamy niewielką ilość tuszu lub farby, następnie za pomocą rurki rysujemy (dmuchając na kroplę tuszu) kształt naszego rysunku np. twarzy. W zależności od wzoru dokładamy potrzebną ilość tuszu. Całość możemy dokończyć kolorem, farbami lub kredkami.

Preferowana grupa wekowa: 5-7, 8-11, 12-15 lat

 

 1. Laboratorium w kuchni.

Pokaz doświadczeń chemicznych, które dzieci samodzielnie lub z rodzicami mogą przeprowadzić w domu przy użyciu produktów dostępnych w każdej kuchni. Celem zajęć jest popularyzacja nauki wśród najmłodszych, rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci oraz zachęcenie ich do samodzielnej, bezpiecznej działalności badawczej.

Preferowana grupa wekowa: 5-7, 8-11 lat

 

 1. Połam główkę! – łamigłówki (prawie) dla każdego.

Zbiór łamigłówek: quizów, wykreślanek, krzyżówek, zagadek, mini-gier o różnej tematyce. Jak dobrze znasz Harry’ego Pottera? Czy Minecraft ma jeszcze przed Tobą tajemnice? Które Pokemony najtrudniej złapać? Sprawdź swoją wiedzę, spryt i refleks w serii zabaw i gier do realizacji w kilka minut.

Preferowana grupa wekowa: 5-7, 8-11, 12-15 lat

INSTYTUT TECHNICZNY ZAPRASZA:

 1. O czym jest uczenie maszynowe.

Większość naszej wiedzy o świecie, rozwiązywanie problemów „trudnych”, czy symulowanie „inteligentnego” zachowania, wymaga modeli i metod statystycznych. Modele te oparte są o analizę dostępnych przykładów. Na wykładzie zostanie wyjaśnione pojęcie uczenia maszynowego na przykładach.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Laboratorium metrologii – świat w powiększeniu.

Pokazy z zakresu wykorzystania współrzędnościowych systemów pomiarowych. Współrzędnościowe ramie pomiarowe w zastosowaniach technicznych (pomiary kształtu i położenia części produkcyjnych) oraz para technicznych (pomiar wzrostu – dla najmłodszych). Wykorzystanie mikroskopu pomiarowego w obserwacji świata owadów i pająków oraz elementów elektroniki użytkowej (pomiary skrzydeł owadów i części ciała pająków pod dużym powiększeniem, obserwacja i pomiary pixeli wyświetlaczy telefonów komórkowych).

Preferowana grupa wekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Laboratorium obróbki elektroerozyjnej.

Pokaz laboratoryjnego procesu elektrodrążenia, tokarka elektroerozyjna, obrabiarki CNC. Część teoretyczna, krótki wykład wprowadzający w zagadnienie. Ogólne przedstawienie budowy schematu maszyny. Dokonanie pomiarów używanych materiałów tj. stal narzędziowa NC 6 wykorzystywanej do wykonania matryc oraz miedzi elektrolitycznej używanej do wykonania elektrod. Przeprowadzenie procesu obróbki elektroerozyjnej na drążarce elektroerozyjnej ZAP PB 93. Przedstawienie wykonanego elementu – wnioski.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Laboratoria inżynierii materiałowej.

Projektowanie każdego, nawet najmniejszego detalu potężnej maszyny nie może obyć się bez poprawnego doboru materiału, z którego będzie on zbudowany. Dzięki inżynierii materiałowej to zadanie może być idealnie zrealizowane. W laboratorium właśnie tej dziedziny nauki odbędą się pokazy współczesnych metod badań właściwości materiałów, m.in. próba rozciągania materiałów inżynierskich. Dzięki analizie wpływu obróbki cieplnej materiałów na ich strukturę oraz właściwości, możemy kształtować cechy materiału i poprawiać te, na których w danym momencie najbardziej nam zależy. Obserwacje mikroskopowe zgładów metalograficznych pozwalają zobaczyć jak materiał wygląda od środka – coś na pozór gładkie i jednolite, w rzeczywistości okazuje się być bardzo zaskakujące. Podczas pokazów w laboratorium, zostaną zaprezentowane wyżej opisane doświadczenia tak aby świat materiałów i ich właściwości przybliżyć obserwatorom, a to co małe i niewidzialne – by stało się duże i czytelne.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Laboratorium urządzeń elektrycznych.

Demonstracja układów sterowania silnikami elektrycznymi, tworzenie projektów działania instalacji elektrycznej mieszkaniowej. Projektowanie różnych układów sterowania sekwencyjnego. Projektowanie układów sterowania gwiazda – trójkąt w celu uruchomienia napędu silnika 3 fazowego. Projektowanie układów sterowania do zmiany kierunku obrotów silnika elektrycznego. Projektowanie oraz uruchamianie różnych rozwiązań w działaniu instalacji elektrycznej mieszkaniowej. Projekty poszczególnych układów demonstrowane będą na odpowiednio do tego celu przygotowanych tablicach laboratoryjnych.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Roboty mobilne.

Pokazy i prezentacja prac studentów w zakresie programowania mobilnych robotów stworzonych w oparciu o jednostki NXT Mindstorms. We współczesnym świecie, człowiek spotyka na swojej drodze różne układy cybernetyczne, których celem jest wspieranie nas w różnych aspektach aktywności życiowej.  Nie są to twory innych cywilizacji, nie posiadają magicznego pierwiastka. Są to maszyny stworzone i zaprogramowane przez człowieka dla człowieka. Celem demonstracji jest z jednej strony przedstawienie różnorodności rozwiązań w zakresie autonomiczności i mobilności robotów, z drugiej – uświadomienie trudności związanych z zaprogramowaniem takiej maszyny, by realizowała wyznaczone jej cele.

Preferowana grupa wekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Układy działające na powietrze.

Pokaz działania układów sterowania pneumatycznego. Celem pokazu będzie zaprezentowanie różnych układów sterowania w których wykorzystywana jest energia sprężonego powietrza. Każdy z uczestników pokazów będzie miał okazję połączyć taki układ jak również go uruchomić.  Zapozna się ze strukturą działania takich układu w których oprócz elementów sterujących i wykonawczych zainstalowane będą komputery. Umożliwi to każdemu z uczestników zrozumienie na czym polega sterowanie elementami pneumatycznymi za pomocą systemów cyfrowych. Pokaz ma w sposób przystępny przybliżyć na czym polega wykorzystanie powietrza jako nośnika energii i informacji.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

31.    Iluzje optyczne… czy jesteś pewien tego co widzisz?

Któż twierdzi, że nauka nie jest zabawna? Optyczne iluzje, jakich wiele zobaczymy podczas tej prelekcji, przyciągają uwagę i wzrok jak nic innego… a przy okazji służą całkiem poważnym badaniom. W jaki sposób? Iluzje zmuszają nasz mózg, aby odsłonił sekrety swojej pracy… A zatem nie tylko oczy, ale ich połączenie z całym systemem identyfikacji obrazu. Zobaczmy jak nasz mózg daje się „oszukać” kolorami, kształtami, perspektywą, porównaniem. Spotkamy się z iluzją optyczną na wielkiej pustyni solnej Salar de Uyuni w Boliwii. Zobaczymy obrazy anamorficzne i dzieła artystów (Francesco Borromini, Kurt Wenner, Giuseppe Arcimboldo, Salvador Dali). Zobaczymy rzeczy „niemożliwe” i sztuczki fotograficzne.

Preferowana grupa wekowa: 55-7, 8-11, 12-15 lat

INSTYTUT ZDROWIA ZAPRASZA:

 

 1. Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach

Przypadki symulowane z udziałem studentów na kierunku Ratownictwo Medyczne. Celem warsztatów jest nauczenie osób z różnych grup wiekowych podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W programie: pierwsza pomoc w omdleniu, pierwsza pomoc w przypadku obfitego krwawienia, pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności (pozycja boczna bezpieczna).

Preferowana grupa wekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Zasady pielęgnacji niemowlaka

Przypadki symulowane z uczestnictwem studentów Pielęgniarstwa. Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w codziennej pielęgnacji dziecka. W programie: kąpiel niemowlaka, karmienie niemowlaka, przebieranie niemowlaka.

Preferowana grupa wekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Opieka nad osobą starszą

Celem pokazu jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w przypadku opieki na osobami starszymi. W programie: pokaz opieki nad osobą starszą z wykorzystaniem zaplecza technicznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych – wirtualny spacer cz. 1.

Zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej. W programie m.in. prezentacja karetki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Preferowana grupa wekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych – wirtualny spacer cz. 2.

W programie m.in. prezentacja stołu anatomicznego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Preferowana grupa wekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych – wirtualny spacer cz. 3.

W programie m.in. prezentacja sali wysokiej wierności w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych.

Preferowana grupa wekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

 1. Zalecenia dotyczące zdrowego żywienia – od piramidy żywieniowej do talerza.

Celem warsztatów jest przedstawienie ewolucji zaleceń żywieniowych na przestrzeni lat.  W programie prezentacja piramidy zdrowego żywienia oraz aktualne wytyczne dotyczące właściwego komponowania posiłków, a także prezentacja piramid żywieniowych obowiązujących na świecie. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo bilansować codzienne posiłki oraz jak  przebiega analiza składu ciała.

Preferowana grupa wekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

WYDAWNICTWO NAUKOWE ZAPRASZA:

 1. Fenomen książki i czytania

Prezentacja będzie ukazaniem skrótowego zarysu fenomenu książki i czytania: od historii przekazywanych drogą ustną i obrazkową, poprzez narodziny pisma, wynalezienie druku, po masowość i różnorodność form w XX wieku; z szczególnym podkreśleniem roli książki i czytania, a przy tym pracy wielu podmiotów w procesie tworzenia książki

Preferowana grupa wekowa: 5-7, 8-11 lat

AKADEMICKIE BIURO KARIER ZAPRASZA:

 1. Konsultacje z doradcą zawodowym

Konsultacje mają na celu pomóc uczestnikom zaplanować dalszą drogę edukacyjną, wybrać odpowiedni zawód, dobrać odpowiedni kierunek studiów, szkołę policealną bądź szkolenia. Wskazać obszary i dziedziny wiedzy, których rozwój zwiększy szansę uzyskania pracy w wybranym zawodzie.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 1. Indywidualne sesje COACHINGOWE

Coaching indywidualny to praca rozwojowa w formule „jeden na jeden”. Sesje coachingowe pozwalają odkryć czego się naprawdę pragnie, znaleźć motywację do działania i opracować plan, który przybliża do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Coaching indywidualny pomaga podjąć właściwą decyzję, gdy stanie się przed wyborem dalszej drogi działania.  Coaching pozwala uświadomić sobie, że masz wybór, rozwijać silne strony, pomaga pokonać opór i przekroczyć granice. Celem prowadzonych sesji jest zmiana perspektywy, poszerzenie samoświadomość a także wyzwolenie nowych zachowań.  Biorący udział w procesach coachingu uczą się nowego sposobu rozmowy, innego podejścia do kolegów, współpracowników i ich wyzwań. To specyficzny, styl współpracy oparty na zasadach partnerstwa, zaufania i szacunku. To okazywanie wiary w potencjał i towarzyszenie w rozwoju.

Preferowana grupa wekowa: młodzież 16+ i dorośli

 1. Poznaj siebie – czyli niezbędna wiedza, aby odpowiedzieć na pytanie: „Co chcę w życiu robić?”

Warsztaty skierowane są do aktywnych poszukiwaczy pomysłu na siebie, osób chcących lepiej zrozumieć siebie i odkryć swój potencjał. Głównym celem warsztatów jest udzielenie uczestnikom wsparcia w poznawaniu siebie, wzmocnienie swojego poczucia wartości , próba poszukiwania odpowiedzi na pytania: „Co lubię robić?, „Co mnie „kręci?”, „Co jest moją mocną stroną?”.

Preferowana grupa wekowa: 12-15 lat

/źródło: PWSZ Nowy Sącz